Svendborg Idræts Samvirke – kontakt@sis-svendborg.dk
E-sports

Pulje til opstart af E-sport-forening i Svendborg Kommune

Pulje til opstart af e-sport- og gamingaktiviteter  

 

Svendborg Kommune har øget fokus på opstart af e-sport- og gamingaktiviteter, da vi ønsker at understøtte udviklingen af folkeoplysende virksomhed indenfor e-sport og gaming.

 

Derfor har Folkeoplysningsudvalget oprettet en pulje til opstart af e-sport og gamingaktiviteter på i alt 150.000 kr.

 

Indkomne ansøgninger behandles på udvalgsmøde den 13. december 2017, hvor der gives støtte til tre udvalgte opstartsprojekter.

 

Puljen fordeles efter følgende kriterier;

 • ansøger skal være en godkendt folkeoplysende forening
 • at aktiviteterne foregår på fast tilrettelagte tidspunkter
 • krav om medfinansiering: puljen giver mulighed for at dække op til 50% af etableringsudgifterne til opstart af e-sport- og gamingaktiviteter.
 • der ydes ikke tilskud til driftsudgifter
 • medlemmer skal tilbydes mulighed for at blive trænet af en e-sportskyndig instruktør
 • at foreningen er medlem af e-sport Danmark, som er det nationale landsforbund for elektronisk sport

 

Foreningerne kan søge midler til nødvendigt udstyr, som er hjemmehørende i foreninger. Der kan ikke søges til personligt udstyr.

 

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende;

 • en motiveret ansøgning
 • målgruppebeskrivelse
 • en beskrivelse af, hvilke personlige- faglige- og sociale målsætninger foreningen opsætter for aktiviteten
 • en aktivitetsplan
 • et budget, med et overblik over udgifter til etablering og forventet kommende driftsudgifter.
 • tilbud fra min to forskellige leverandører
 • en beskrivelse af, i hvilke lokaler aktiviteten skal finde sted.

 

Deadline for ansøgninger til puljen den 1. december 2017.

 

Ansøgningsskema E-sport

 

Ansøgninger vedrørende uddannelse af instruktører/trænerer rettes til kursuspuljen i Svendborg Idræts Samvirke. Læs yderligere: http://www.sis-svendborg.dk/sis/kursustilskud/

 

Ansøgningen indsendes via skabelon på www.svendborg.dk/esport. Der er mulighed for at vedhæfte eventuelle bilag til ansøgningen.

 

Spørgsmål vedr. puljen rettes til Bjarne Abildtrup, Fritidskonsulent i Svendborg Kommune på tlf. 30175758 eller mail: bjarne.abildtrup@svendborg.dk