Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Puljer til kommunens foreninger

Foreningerne i Svendborg Kommune har syv puljer, som kan ansøges til vidt forskellige formål. En del af disse anvendes rent rutinemæssigt i marts måned hvert år, mens andre kan søges løbende. Puljerne ansøges af mange foreningen, men der findes bestemt foreninger, som vi aldrig hører fra. Vi opfordrer til, at I ser betingelserne igennem samt udnytte mulighederne.

  • Kursuspuljen – kommunale midler, indsendes løbende men senest den 31. december.

Tilskud til kurser for ledere, instruktører og trænere. Administreres af Svendborg Idræts Samvirke.

  • Talentpuljen – kommunale midler, indsendes løbende.

Tilskud til de ekstra udgifter som følger med talenternes ekstra aktiviteter. Administreres af Svendborg Idræts Samvirke.

  • Renoveringspuljen – kommunale midler, indsendes løbende og uddeles to gange årligt i april og oktober måned.

Tilskud til renovering af egne klubhuse og lokaler. Administreres af Folkeoplysningsudvalget.

  • Folkeoplysningsudvalgets Rådigheds- og Udviklingspulje – kommunale midler, indsendes løbende.

Tilskud til nye tiltage, nødvendigt materiel til projekter, forsøg, foreningsudvikling, tværgående samarbejder mv. Administreres af Folkeoplysningsudvalget.

  • Svendborg Idræts Samvirkes lånekasse – SIS-midler, indsendes løbende.

Rentefri lån til SIS-foreninger. Administreres af Svendborg Idræts Samvirke.

  • Medlemstilskud – kommunale midler, indsendes senest 15. marts.

Kommunalt fastsat tilskud til foreningens børn og unge under 25 år. – 115 kr. pr. barn og ung i 2013. Administreres fra Kultur- og Fritidsafdelingen.

  • Lokaletilskud – kommunale midler, indsendes senest 15. marts.

Tilskud til egne og lejede lokaler i. flg. Folkeoplysningslovens bestemmelser. Vær opmærksom på at kommunen nedsætter tilskudsprocenten fra 75% til 70% gældende fra 2014. Administreres fra Kultur- og Fritidsafdelingen.   Læs mere om betingelserne for ovenstående tilskud på: Her på hjemmesiden – Under menuen “Skemaer og andet” Kontakt eventuelt Kultur- og Fritidsafdelingen for nærmere information.   Venlig hilsen Svendborg Idræts Samvirke