Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Puljer til støtte for medlemmer til bl.a kontingent samt stævnedeltagelse

 

 

Begge puljer støtter både kontingent og stævner, og i begge puljer er det foreningerne, der skal søge. DIFs pulje dækker også tøj/udstyr (minus særlig dyrt udstyr som heste, både osv.). DGIs pulje dækker også voksne flygtninge.

 

DIFs pulje ”Idræt for alle børn”: https://www.dif.dk/da/forening/stoette og

 

DGIs pulje ”Foreningsliv for alle”: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle