Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Abe

Referat af bestyrelsesmøde i SIS 12.09.2022

Bestyrelsesmøde i SIS mandag 12.9.2022

 

Til stede: Karin Olsen, Ove Boenæs, Heidi Bruun, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Ib Oldrup, Preben Juhl Rasmussen, Henrik Dyrebjerg, Brian Lorenzen, Bente Skytte, Jacob Kramer, Jens Pedersen, Charlotte Troensegaard

Afbud: Rico Busk, Hans Ole Olsen

 

Formanden bød velkommen til møde og fællesmøde med Store Haludvalg.

Referat af møde 18.8.2022 blev godkendt.

 1. Besparelsesforslag i forbindelse med budget 2023 v. Jan Find Petersen.

Jan Find fremlagde Kultur og Fritidsudvalgets forslag til besparelseskataloget. Det drejer sig om rammen på Folkeoplysningens budget på 500.000 kr og yderligere ca. 115.000 kr som følge af salami-metoden på diverse konti.

I alt 615.000 kr som kan ramme idrætten særdeles hårdt, idet deres budget udgør en væsentlig del af Folkeoplysningens ramme.

Yderligere foreslås, at man helt fjerner budgetrammen på 436.000 kr til Puljen for vedligeholdelse af egne og lejede klubhuse samt lokaler.

Dette vil betyde, at man fuldstændig skævvrider området, idet man, såfremt rammen bortfalder, vil danne andenrangsklubber, der ikke længere kan få støtte til vedligehold.

I de sidste fem år har puljen støttet 59 projekter, hvor større vedligeholdelsesarbejder samt energi- og miljøprojekter har været de gennemgående.

Husk at ansøgningsfristen i 2022 er den 31.oktober og at denne chance måske bliver den sidste for at få hjælp.

Projekter, der får tilskud her, skal ikke nødvendigvis afvikles i indeværende år.

 1. Bestyrelsen ser med stor bekymring på, hvorvidt det vil være muligt at videreføre SPULT.
 2. Landsstævnet 2022. Landsstævnet var en succes, selvom logistikken flere steder haltede noget bagefter.
 3. Ansøgninger til Talentpuljen v. Ove Boenæs
 4. Svendborg badmintonklub søger om tilskud til DM og andre mesterskaber. SIS støtter med kr. 30.000
 5. Thurø sejlklub søger om tilskud til DM i Hobie 16 stævne. SIS støtter med kr. 10.000
 6. Thurø sejlklub søger om tilskud til VM Hobie 16 stævne. SIS støtter med kr. 20.000
 7. Nyt fra udvalgene
 8. Eliteråd, intet nyt
 9. haludvalg, afholder møde i forlængelse af SIS møde
 10. FOU, intet nyt
 11. Administration, ikke til stede
 12. SIS ser med bekymring på de stigende energi-udgifter som foreningerne pålægges. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med klubbernes ansøgning om lokaletilskud, gives lovbestemt tilskud til deres faktiske energiudgifter.
 13. Næste møde 25/10 og 29/11 (julemøde)

 

Ved fællesmødet efterfølgende med St. Haludvalg orienterede Christian Thuesen fra C&W arkitekter om Arenaprojektet v. Svendborg Idrætscenter.

 

Charlotte, 15.9.2022