Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS 17.02.2020

 

Referat

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg Mandag den 17. februar, 2020. kl. 17.00-19.00. Tåsinge Hallen, Eskærvej 65

Afbud: Charlotte Nørkær og Jacob Kramer

Dagsorden Heidi Bruun fortæller om udviklingstiltag i Tåsinge Forenede Boldboldklubber.

 1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1. Dagsorden godkendt

 1. Opfølgning på tidligere punkter v/Karin Olsen

Ad 2: Claudia retter vores forretningsorden til, så den er i orden

Vi vil afholde workshops for foreninger, så de har mulighed for at tilrette deres forretningsorden, til gældende regler. Claudia vil være facilitator.

Vi vil søge råd hos Claudia i forhold til vores hjemmeside

 1. Opsamling på udviklingsseminar i Ollerup v/Karin Olsen

Ad 3. Samværet i bestyrelsen har høj prioritet

Vi skal forsøge at se fremad, så vi udvikler os.

Overvejelser om ændret mødestruktur. Forskellige temaer for eksempel.

 1. Facilitetsproces 2020 v/Bjarne Abildtrup

Ad 4 Facilitetsprocessen er åbnet. Vi modtager materiale den 9/3, til vores møde den 19/3

 1. Forslag til ny foreningsundersøgelse v/Jan Find Petersen

Ad 5 Jan Find orienterede om kursuspuljen. Hvilke behov har foreningerne?

Vi vil lave en undersøgelse til at afdække behov.

Udsendes i april

 1. Planlægning af repræsentantskabsmøde v/Karin Olsen

Ad 6 På valg er: Rico, Lars, Heidi, Charlotte, Birgit, Jacob og Ove. Bent modtager ikke genvalg.

Mødet afholdes i Rådhuskantinen. Peter Bang er dirigent

Vi drøftede, hvordan suppleanter inddrages i bestyrelsen. Hvornår skal suppleanten indkaldes.

Vi tjekker alle §8

Der bliver orienteret om SPULT og L2021.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Ove Boenæs

Ad 7 Ove gennemgik regnskaber for alle afdelinger

 1. Behandling af ansøgninger til talentpulje – grundet udfordringer med sikker forsendelse af persondata, gennemgås ansøgningerne på projekter til mødet v/Ove Boenæs

Ad 8 Ansøgning fra MTB: kr 3000,-

Atletklubben: 8 personer á kr. 300,- i alt 2400,-

Thurø Sejlklub: 2 personer á kr. 3000,-, i alt 6.000,-

Svendborg Admirals: 1 person a. kr. 3000,-

Bokseklubben fik i alt bevilget kr. 6.000,-

GOG: 24 personer á 500,- i alt 12.000,-

 

 

 1. Orientering:
 • Nyt fra Formanden v/Karin Olsen

SPULT: Rammer efter 2021. Martin deltager i repræsentantskabsmødet

Salfa Kids: spørgeskemaer sendes ud til foreninger, i forhold til Børn med særlige behov

 • Nyt fra Eliterådet v/Heidi Bruun – intet nyt
 • Nyt fra FOU v/Jan Find Petersen

Jan Find orienterede fra seneste møde i Folkeoplysningsudvalget

 • Nyt fra Haludvalget v/Charlotte Troensegaard og Henrik Dyrebjerg – intet nyt
 • Nyt fra Kultur og Fritid og kort status L2021 v/Bjarne Abildtrup.

Bjarne orienterede om processen med at skaffe 4500 frivillige ti stævnet

Processen kører indtil sommerferien

Der arbejdes på lokale samarbejde (ikke-DGI-aktiviteter). F.eks. Sejlsport

Eva Kristina Mikkelsen er ansat til branding og kommunikation

Louise Helleskov er ansat som praktikant. Hun er i gang med sin administrations.-bachelor

Bjarne Abildtrup er frikøbt til L2021 fra 1.4-2020 til 1.8-2021

 

 1. Eventuelt

Ad 10 Vi drøftede bestyrelsesansvarsforsikring. Det bliver et punkt til næste bestyrelses møde.

Brochure med FOU puljer er tæt på at være færdig. Klar 16/3-2020

 

Referent: Birgit Sørensen