Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS – 17. maj 2018

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.00 i Svendborg Golfklub.  

Deltagere: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Heidi Bruun, Anders Jensen, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Rico Busk, Karin Olsen, Bjarne Abildtrup

Afbud: Ove Boenæs, Jacob Kramer, Niels Kildelund, Lars Bohnzen Hansen

 Dagsorden:

1.  Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – v/ PJR

Dagsorden Godkendt.

  1. SIS Idrætsfest i samarbejde med Svendborg Kommune 2018 – v/BS, CT, IO, BA. Seneste tilmeldte deltagere til Rottefælden: 173 personer. Der er indtil nu ikke modtaget indstillinger til årets priser. Der udsendes reminder på Idrætsfesten til idrætsforeningerne Kunstner Bente Sonne udformer årets priser og udkast til priserne blev godkendt af bestyrelsen.
  2. Svendborg Sportsfestival 2018, lørdag 9. juni – v/JFP/CT/IO/JK/PJR

Styregruppemøde er afholdt onsdag 9. maj og endeligt program er på trapperne. Der er lavet et arrangement fredag aften, dog mod betaling. Lørdagen vil slutte sidst på dagen på Frederiksøen. Det fremtidige navn på sportsfestivallen vil blive offentliggjort lørdag, hvor Talentprisen også vil blive uddelt på Frederiksøen mellem 16,00-17,00.

Flyers og store plakater er under fremstilling.

Visionsaftale ”Bevæg dig for livet” vil blive underskrevet i Idrætscentret først på eftermiddagen

Budget Sportsfestival 2019: Folkeoplysningsudvalget har afsat 300.000 kr. og DGI Fyn har afsat 250.000 kr. til projektledere.

 

  1. Drøftelse af ansøgning til SIS’s puljer vedr. muligt tilskud til Svendborg Sportsakademi – v/JK

Punktet udsættes til næste møde.

 

  1. Nyt fra FU – v/OB/PJR

Mulighed for udskiftning af IPads foretages, dog uden SIM kort. BA sender besked til alle.

Mødeplan godkendt for resten af året: 25/6, 21/8, 19/9, 11/10(Kl. 17.30) 12/11, 4/12(med julefrokost).

 

  1. Nyt fra FOU v/JFP

Medlemstilskud bliver i år 131 kr. pr. medlem under 25 år.

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar vedrørende besparelseskatalog 2019 er vedlagt dagsordenen.

Uddeling af midler fra lokaletilskudspuljen. Eventuel revision af kriterierne for uddeling vil blive behandlet senest august 2018.

JFP orienterede omkring råderetsaftale på klubpavillon til FC Sydfyn.

 

  1. Nyt fra Kultur og Fritid v/BA

Orienteret nærmere omkring:

Opstart af Projekt ”Bevæg dig for livet”. Jens Thomsen er ansat som projektleder.

Aftalen er sendt til godkendelse i Byrådet den 29/5. Aftalen underskrives officielt til Svendborg Sportsfestival 9/6 2018 kl.

Ophør af råderetsaftale på Gudme Rådhus 30/06-2018, og de foreninger. som i dag anvender Gudme Rådhus, er blevet tilbudt andre lokaler i nærmiljøet.

Haludvalget vil behandle eventuel beslutning vedrørende salg af overskudskapacitet i Idrætshaller og birum.

 

  1. Fællesmøde med Haludvalget v/FMB/JFP/ PJR

Orientering vedrørende ændringer:

Nyt navn og bestyrelsesmedlemmer i SIS

Sportsfestivallen

 

  1. Eventuelt

Parkeringsudfordringer ved Thurø Sejlklub. IO orienterede omkring udvikling for fremtiden med parkeringsmuligheder. Anbefalede at Sport og Idræt i Svendborg afgiver høringssvar i sagen.

Karin orienterede omkring indgåelse i projektet ”Børn med særlige behov”

 

Næste møde, mandag 25. juni kl. 17.00 i Tåsinge Fodboldklub.