Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 12.12.2019

 

 

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg Torsdag den 12. december, 2019. kl. 17.00-19.00. Dan Hostel Svendborg, Vestergade 45

Afbud fra Ib og Jacob

Sygemelding fra Lars

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Opfølgning på tidligere punkter v/Karin Olsen

 

Der afholdes fællesmøde med Haludvalget den 4/6-2020

I januar holdes der møde med Claudia Mink, vedr. GDPR

Der er lavet et notat vedr Røgfrit Idrætsliv

Mail fra Squashklubben er besvaret

 1. Kort status L2021 v/Bjarne Abildtrup

 

Bjarne Abildtrup orienterede om initiativer/ansøgninger til lokale samarbejder vedr L2021

Der er bevilget 500.000,- fra Frie Kulturmidler, til Josefine Ottesen og Jakob Ingemann til opsætning af Fjeren og Rosen

Den 23.01 holdes der møde i Bølgen vedr. rekruttering af frivillige til L2021

Den 13.02 afholdes der pressemøde i Springcenteret: Verden er vores

 1. Nyt fra Styregruppen i SPULT v/Karin Olsen og Jan Find Petersen

 

Jesper Bertelsen har sagt op pr 30/11. Martin og Nanna Fortsætter

Hvad skal der ske med SPULT efter L2021 og TIL L2021

 1. Inputs til reviderede kriterier for facilitetsproces 2020 v/Jan Find Petersen og Bjarne Abildtrup

 

Ønsker sendes til Kultur og Fritid, og kommer med i budget 2021

Hvordan prioriterer man ønskerne? Tages op i FOU den 16.12.19

SIS skal prioritere overfor det politiske system, så det ikke bliver partipolitisk

 1. Formidling af puljer til foreningslivet – på nye måder v/ Jan Find Petersen

 

Puljekatalog udgives efter nytår

Info om puljerne på repræsentantskabsmødet

 1. Behandling af ansøgninger til talentpulje v/Ove Boenæs

 

Svømmeklubben fik 1800,- (200,- x 9 deltagere)

3 ansøgninger kunne ikke behandles

 1. Status SPULT 2020 v/Martin Brems

Martin  gav en orientering om SPULT 2020. Der er mange gode tilkendegivelser; der er mange der gerne vil være med

Katapult starter i januar. Ansøgningsfrist den 31.12.19. Der er god økonomi til ”nye” unge mennesker

 1. Orientering:
 • Nyt fra Formanden v/Karin Olsen
 • Jan Find og Karin Olsen er med i et samarbejde om den åbne skole. Alle klubber kan søge. Frist 20.12
 • Vi er 13 deltagere i foreningskurset for SIS, den 11.01.
 • Næste møde i Tåsingehallen den 17/2
 • Nyt fra Eliterådet v/Heidi Bruun
 • Ikke noget nyt
 • Nyt fra FOU v/Jan Find Petersen
 • SG har taget initiativ til projekt lederuddannelse i gymnastik. Der er bevilget 50.000,- i 2020 og i 2021 og 2022
 • Der er uddelt 220.000,- fra klubhuspuljen til 4 projekter
 • Der er bevilget 300.000,- til SPULT i 2020
 • Sommerferieaktiviteter – flere ude fra i 2019
 • Der er afsat 50.000,- til sociale tiltag, til fastholdelse af medlemmer i foreningerne
 • Der er afsat 100.000,- til vinterferie- og efterårsferieaktiviteter
 • Nyt fra Haludvalget v/Charlotte Troensegaard og Henrik Dyrebjerg
 • Henrik Dyrebjerg orienterede om badmintonhallen. I forbindelse med bygning af ny hal skal dykkerklubben flytte. Hallen forventes færdig i uge 42 2020
 • Nyt fra Kultur og Fritid v/Bjarne Abildtrup.
 • Der er opslået en projektstilling til kommunikation og branding L2021, fra 1/3-2020-1/1-2022
 • Svømmeklubben har et ønske om at komme på Ryttervej
 1. Eventuelt

Rico orienterede om trailcenterprojektet, der præsenteres på Christiansmindeskolen den 16/12, kl 19.00

Karin orienterede om et nyt samarbejde i SG-Huset R-70.

Der vil blive arrangeret fælles vinterferieaktiviteter

Salfa:Kids Karin sender materiale til orientering. Karin er med i udvalget. Aktiviteten henvender sig til børn med særlige behov

 

Mødet sluttede med julefrokost.

 

Referent: Birgit Sørensen