Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Sommerfugle i blomst

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 18.08.2022

Referat af

Bestyrelsesmøde i SIS 18. august 2022 i Vester Skerninge tennisklub.

Til stede: Karin Olsen. Bente Skytte, Herdis Linde Jensen, Jacob Kramer, Rico Busk, Preben Juhl Rasmussen, Jan Find Petersen, Brian Lorenzen, Hans Ole Hansen, Jens Pedersen, Henrik Dyrebjerg og Charlotte Troensegaard.

Afbud: Ove Boenæs, Ib Oldrup, Heidi Bruun

 

Formand for VST Michael Grube Andersen orienterede om historik, sportslige resultater og visioner for tennisklubben. Tennishallen, er lukket p.gr.a. nedstyrtningsfare, det undersøges om der kan laves en midlertidig foranstaltning, så tennishallen kan benyttes den kommende indendørs sæson.

 1. Velkomst, Dagsorden pkt. 3 Motivu, rykkes til pkt 6. Som nyt pkt 3. Besparelser v Jan Find
 2. Referat af møde 15.6.2022 godkendt
 3. Jan Find orienterede om planlagte besparelser og disses konsekvenser på budget 2023 indenfor Kultur og Fritid.

Det har efterfølgende vist sig, at ifølge samarbejdsaftalen mellem SIS og kommunen er SIS ikke høringsberettiget. Jan Find viderebringer input fra SIS til FOU

 1. SPULT har arrangeret foreningsdag søndag 21.8.2022, 21 foreninger tilmeldt

SPULT er fremover koordinator til foreningerne i forhold til Motivo

 1. Talentpuljen, der er ansøgninger fra VST tennis, Thurø Sejlklub, Golfklubben og SG Team Gym. Formanden rundsender forslag til tilskud til klubberne.

Bilag vedr. Talentbegreb og kriterier rettes til som foreslået af Jan Find og lægges på hjemmesiden.

 1. MOTIVU er drøftet under pkt. 4
 2. Nyt fra formand.

Bortset fra Landstævnet, har det været en stille periode. Der er bred enighed om at Landsstævnet var en stor succes.

 1. FOU v. Jan Find

Svendborg Sunds sejlklub er som noget nyt blevet opkrævet havnepenge for deltagende gæstesejlere i en stor kapsejlads.

Dette betyder, at klubben får et forventet underskud på ca. 8000 kr, som man søger hjælp til i Folkeoplysningsudvalget.

Svendborg svømmeland har tilbudt ”familiesvømning”, som blev stor succes, men p.gr.a. mangel på trænere, måtte forsøget sættes i bero

 1. Eliteråd, intet nyt
 2. Team Danmark udbyder et webinar for trænere lørdag d. 3.9.2022, det undersøges om alle klubtrænere kan få lov til at kigge med
 3. St. haludvalg, fællesmøde med SIS afholdes 12.9.2022
 4. Rico Busk orienterede om behov, økonomi og uddannelse af Traffic officials, mere på de næste møder.
 5. Evt.  Jacob og Rico har besøgt Trailcenter Silkeborg for inspiration
 6. Møderække:  12/9, 25/ 10, 29/11 (julemøde) forslag til møderække i 2023 på næste møde.