Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 18. november 2019

Referat af

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg Mandag den 18. november, 2019. kl. 17.00-19.00. Svendborg Svømmeklub, Centrumpladsen

Intro: Henrik Dyrebjerg, orienterede om den 93-årige svømmeklub. I 1990´erne var medlemstallet på ca.1500, i 2018 ca. 440, i dag ca.658. En 13-årig talentsvømmer, svømmer ca.18 timer om ugen. Der er pt 11 svømmeklubber i Svendborg, man arbejder på at få lavet en paraply organisation, som kan få større slagkraft.  

Afbud: Ib Oldrup, Rico Busk, Anders Jensen, Lars Hansen, Jan Find Petersen

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
 2. Opfølgning på tidligere punkter v/Karin Olsen

Udfærdigelse af GDPR, personfølsomme oplysninger, afventer juridisk bistand

SIKO er ikke vendt tilbage med henblik på møde, så det udsættes på ubestemt tid

T-shirts til SIS, Karin følger op på det

 1. Status på planlægningen af DGI Landsstævne v/Mikkel Harritslev Nielsen

DGI: Mærk pulsen – Mød magien.

Man satser på 25.000 deltagere, 7.000 efterskoleelever og 5.000 frivillige

Der skal serveres 200.000-250.000 måltider

Der vil være mere end 30 forskellige idrætter repræsenteret

 1. Evaluering af PRISFESTEN 2019 v/Bjarne Abildtrup

Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger.

De forskellige grupper/ teams holder evalueringsmøder

Cadeau til arrangørgruppen

 1. Røgfrit fritidsliv, drøftelse af udtalelse v/Karin Olsen

Udtalelsen vil blive rundsendt, når den er formuleret af FU

 1. Nyt fra SPULT v/Karin Olsen

Karin orienterede om personalenyt.

 1. Bestyrelsesudviklingsseminar den 11/01 2020 v/Karin Olsen

Gennemføres på Ollerup Gymnastikhøjskole kl. 930-1600.

 1. Indhold til repræsentantskabsmøde v/Karin Olsen

Afvikles i Rådhuskantinen 16.3.2020. Bestyrelsesmøde kl. 17, spisning kl. 18, mødestart 1830

På valg er Rico Busk, Lars Hansen Sfb, Heidi Bruun, Birgit Sørensen, Ove Boenæs, Jacob Cramer, Charlotte Troensegaard. Suppleanter Theis Bavnhøj Hansen, Herdis Linde

 1. Indstilling af kandidat til årets Fynske Idrætsleder ved Sportslørdag 2020 v/Bjarne Abildtrup

Svendborgs kandidat er: Tanja Christensen, svømmeklubben Søløven, som blev årets leder v prisfesten for nylig.

 1. Orientering:
 • Nyt fra Formanden v/Karin Olsen, ikke noget
 • Nyt fra Eliterådet v/Heidi Bruun, omtalte Synergien i Svbg.Idræstcenter, aftaler om Team Danmark idrætskommune er underskrevet, stor tilslutning til Sportsakademiet
 • Nyt fra FOU v/Jan Find Petersen, afbud, nyt møde 26.11.2019.
 • Nyt fra Haludvalget, der har ikke været afholdt møde siden sidste SISmøde
 • Nyt fra Kultur og Fritid v/Bjarne Abildtrup.Der vil blive udarbejdet et puljekatalog. Forslag:
 • idræt i nye arenaer, b. Fastholdelse af medlemmer
 1. Eventuelt

Jacob: Svendborg Senior Idræt er nomineret til Danskernes Idrætspris

Den sydfynske Idrætsklynge

Preben: tak for blomster i forbindelse med hofteoperation

Birgit: Husk julefrokost 12.12.2019 kl. 17 på DanHostel, Vestergade

 

 

Første møde i 2020:   17.februar 2020, Tåsinge fodbold klubhus, Heidi holder kort intro.

 

Charlotte, 21.11.2019.