Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Kirsebærtræ 2022

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 27.04.2022

 

Til stede: Jens Pedersen, Hans Ole Olsen, Ib Oldrup, Herdis Linde Jensen, Rico Busk, Jens Myrup Thomsen, Heidi Bruun, Karin Olsen, Bente Skytte, Henrik Dyrebjerg, Jan Find Petersen, Ove Boenæs, Preben Juhl Rasmussen og Charlotte Troensegaard

Abud : Jacob Kramer og Brian Lorentzen

 

 1. Formanden bød velkommen og dagsorden godkendt
 2. Referat af konst.møde 30.3.2022, godkendt
 3. SPULT v. Martin Brems, bl. a. SPULT- skoleevent d. 23., 24. og 25. maj hvor 5.500 skoleelever deltager, med afslutning på Landsstævnepladsen med stort fælles show.
 4. Jan Find orienterede om besparelsesplaner for kultur og fritidsområdet.

SIS pålægger formanden for SIS, at tage kontakt til Kultur og Fritid for at arrangere et møde med formanden for FOU ang. lønmidler.

 1. Råderet KFUM og Dansk Politihundeforening.

SIS anbefaler en 25-årig råderetsaftale for arealet, Skårupøre Strandvej 54, 5881 Skårup.

Formanden besvarer henvendelsen

 1. Evaluering af prisfesten for 2021.

SIS drøftede afviklingen af årets prisfest.

Sættes på som pkt. på næste bestyrelsesmøde i SIS

 1. Godkendelse af ny forening.

Tved Motionscykelklub, blev godkendt. Er tidligere godkendt af FOU.

 1. Ansøgninger til talentpuljen v. Ove Boenæs.
 2. Vester Skerninge Tennisklub deltagelse i junior DM i Hørsholm/Hillerød, bevilget
 3. Sarah Andersen Motorcross klubben, bevilget
 4. Judoklubben, Silas Hundt bevilget
 5. GOG U. 11 med 9 piger deltog i DM bevilges
 6. GOG U 19 med 12 piger deltog i DM bevilget

Låneansøgning fra Svendborg Sunds sejlklub på kr 75.000 til køb af jolle, bevilget

Kriterier for ansøgning og bevilling fra talentpuljen, skal drøftes på næste SIS bestyrelsesmøde

SIS bestyrelsesmedlemmer sender deres forslag til formanden inden næste møde.

 1. Valg af suppleant for Karin Olsen i FOU

Hans Ole Olsen blev valgt

 1. Nyt fra formand, ikke yderligere.
 2. Nyt fra
 3. FOU v. Jan find Petersen, JFP udtrykte bekymring for kommunens spareplaner indenfor Kultur og Fritid.

Foreningerne kan søge om kompensation for udgifter i forbindelse med Corona, værnemidler, sprit o.l Forvaltningen udsender ansøgningsskema til foreningerne.

 1. Intet nyt fra Eliterådet, næste møde 30.5.2022
 2. Der har ikke været afholdt møder i St. Haludvalg
 3. Administrationen v. Jens Myrup Thomsen, orienterede om spareplaner og facilitetsprocessen, som netop er afsluttet. Jens stopper v kommunen 1. maj, der er ikke pt udpeget en efterfølger. Karin Olsen takkede Jens for godt samarbejde.
 4. Eventuelt, ingen bemærkninger
 5. Møderække, 12/5 aflyses hermed

derefter 15/6, 18/8, 12/9, 25/10 og 29/11- 2022

 

Charlotte, 3.5.2022