Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 8. april 2015

 

 

Referat

 

Til stede: Peter Bang, Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Elise Hansen, Niels Kildelund, Anders Jensen, Jan Find Petersen, Ove Boenæs, Jørgen Hansen

 

Afbud: Herdis Linde Jensen, Michael Jensen, Charlotte Troensegaard, Jakob Kramer, Karin Olsen

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2.Evaluering af Repræsentantskabsmødet

Et godt positivt møde – flot deltagelse men vi sad lidt klemt

Glædeligt at politikerne Lars Erik Hornemann og Henrik Nielsen deltog. Til næste år skal vi måske have konkrete spørgsmål med, hvad vi ønsker at drøfte på mødet. Det må også

forventes at repræsentanter fra klubberne stiller spørgsmål til politikerne.

Skulle SIS selv se på hvad vi vil med Idrætspolitiken – vores rolle

Den nuværende Idrætspolitik tages med som punkt til næste gang for en drøftelse i bestyrelsen

Som helhed var foreningerne tilfredse med aftenens arrangement

En skuffelse at pressen ikke deltog

 

3.Konstituering af underudvalg:

Alle valgt for en 1 årig periode

 

Haludvalg:

Birgit Sørensen

Herdis Linde Jensen

Suppleant: Karin Olsen

 

Ide-udvalg:

Charlotte Troensegaard

Birgit Sørensen

Niels Kildelund

Jakob Kramer

 

Informationsudvalg:

Anders Jensen

Ib Oldrup

Jan Find Petersen

 

Svendborg Vandrehjem

Ove Boenæs

 

 Receptioner:

Peter Bang

Preben Juhl Rasmussen

 

DIF-Valgforsamling:

Peter Bang

 

Udvalg for Idrætspolitik:

Peter Bang

Birgit Sørensen

Jan Find Petersen

 

Idrættens Ønskeliste:

Bestyrelsen

 

Eliteråd:

Niels Kildelund

 

Grønne områder/Fodboldrådet

Michael Jensen

Jørn Hansen

 

SkoleLab:

Jan Find Petersen

 

4.Idrætsfesten 2015

Elise orienterede, en gennemgang af forløbet med arrangementet indtil nu.

Det nye udvalg skal straks i gang med opgaven.

Husk indstillinger skal være SIS i hænde senest 15. maj 2015.

 

5.Mødedatoer

Torsdag den 21. maj m/Haludvalget

         Torsdag den 13. august

         Tirsdag den 18. august – Idrætsfest

         Mandag den 19. oktober

         Torsdag den 3. december

         Onsdag den 20. januar 2016

         Tirsdag den 16. februar 2016

         Mandag den 14. marts 2016 – Rep. møde 

 

6. Idrætspolitiken

JF: Gennemgang af blanket,

–  rammer for revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2007-2016 –

kommenterede oplægget og proceduren for det fremtidige forestående arbejde

PB: Den i øvrigt gode Idrætspolitik bør justeres med bl.a. nye handlingsplaner

 

7.Fritidspas v/Elise

Der er søgt og bevilget midler til udsatte unge i Socialministeriet nemlig kr. 150.000,- til bl.a. implementering af Fritidspas overfor foreningerne. Til hjælp til de børn der har det svært med at komme ind i Foreningslivet med betaling af foreningskontingent.

 

8.Nyt fra Forretningsudvalget

Tildelinger fra  Talentpuljen:

GOG håndbold U-12 piger     10 prs.                                           kr.200,- pr. deltager

GOG håndbold U-12 drenge   10 prs.                                         kr. 200,- pr. deltager

Svendborg Skyttekreds – Erik Christensen                                  kr. 2.000,-

Svendborg Atlet Club 8 prs.                                                       kr. 500,- pr. deltager

Bokseklubben Rollo 8 prs.                                        kr. 500,- pr. deltager

Hovgaard Rideklub, Karoline Rohmann                                       kr. 4.000,-

Thurø Sejlklub, Cirkeline Andersen og Ulrik Dyre                           kr. 4.000,-

Thurø Sejlklub, Jacob Christoffersen og Carl Frederik Jarlgaard      kr. 5.000,-

 

9. Nyt fra Forvaltningen

Der arbejdes på at lave projekt frivillig fredag den 25/9, der har været holdt et par møder.

Foreningslivet kommer på banen sammen med de frivillige, udgangspunkt er fællesskab. Fremhævelse af det frivillige arbejde.

 

10.Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

JF gennemgik punkterne der blev behandlet, fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. marts 2015

Referatet af mødet kan nu ses på SIS-hjemmesiden på forsiden Folkeoplysningsudvalget

 

11. Åben for tilføjelser

Bestyrelsen i SIS har jfr. Formandens beretning på Repræsentantskabsmødet fremsendt ansøgning til Folkeoplysningsudvalget om udbetaling af et ekstraordinært beløb på kr. 30,-

for 2015 i medlemstilskud til foreningerne.

Folkeoplysningsudvalget godkendte indstillingen fra SIS.

 

12. Eventuelt

Forslag til at næste møde holdes i Gudmehallerne.

 

 

Næste møde er den 21. maj 2015.