Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Generalforsamling 2021

Referat af repræsentantskabsmødet i SIS den 1. november 2021

 

 

MØDET BLEV AFHOLDT I ”BØLGEN” i Svendborg Idrætscenter, KL 19.00

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent

Peter Bang blev valgt

  1. Beretning

Karin Olsen aflagde beretning for 2019 og 2020. Beretningen blev taget til efterretning

  1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Repræsentantskabet godkendte regnskabet

  1. Forslag til kontingent

Uændret kontingent på kr. 0,- blev vedtaget

  1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

  1. Valg for 2020 – vælges for 1 år

Charlotte Troensegaard – genvalg
Birgit Schönnemann Sørensen – genvalgt
Ove Boenæs – genvalgt
Heidi Bruun – genvalgt
Rico Busk – genvalgt
Jacob Kramer – genvalgt
Jens Petersen, SG – valgt

 

Valg for 2021 – vælges for 2 år

Preben Juhl Rasmussen – genvalgt
Ib Oldrup – genvalgt
Karin Olsen – genvalgt
Bente Skytte – genvalgt
Henrik Dyrebjerg – genvalgt

Brian Lorentzen – valgt

Herdis Linde Jensen – valgt

 

Suppleanter:
Hans Ole Olsen

Bestyrelsen er pålagt at finde en suppleant mere

  1. Valg af to regnskabskyndige personer som revisor og 1 revisorsuppleant

Peter Bang og Jørgen Nielsen blev valgt

Frank Müller Bøgh blev valgt som suppleant

Peter Bang foreslog, at man ændrede formulering fra ”ønsker genvalg”, til: ”modtager genvalg”.

Det bliver taget til efterretning

 

Efter repræsentantskabsmødet var der oplæg ved Jan Find Petersen, angående valg til Folkeoplysningsudvalget.

SIS skal indstille 5 kandidater. De nuværende 5 medlemmer blev foreslået genvalgt:

 

Jan Find Petersen

Preben Juhl Rasmussen

Herdis Linde Jensen

Frank Mûller-Bøgh

Birgit Sørensen

 

Mødet sluttede kl 20.00

 

Referent: Birgit Sørensen