Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Renoveringspuljen vedrørende klubhuse og lokaler 2017

 

Ser jeres klubhus ud som på fotoet ovenover, så er det måske på tide af søge midler fra renoveringspuljen.

– og tiden nærmer sig for første uddeling af tilskud fra renoveringspuljen til klubhuse og lokaler.

Ansøgningsfristen til første uddeling er mandag den 20. marts 2017 og selve ansøgningen indsendes elektronisk via nedenstående adresse:

http://www.svendborg.dk/tilskud-fra-renoveringspuljen

På Folkeoplysningsudvalgets møder torsdag den 20. april træffes beslutning om tildeling af tilskud til de ansøgte projekter.

Umiddelbart herefter udsendes besked til de ansøgende foreninger.

Venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget

Jan Find Petersen