Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
ruin

Renoveringspuljen – udvendig renovering af klubhuset, forårsuddelingen

Trænger klubhuset til renovering eller energiforbedrende tiltag, så er det nu, der skal ansøges i forhold til forårsuddelingen.
Puljen er på kr. 300.000,-

Første uddeling foregår i foråret og anden uddeling foretages sidst på året.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. april 2019
Ansøgningsblanket findes her på nedenstående link:

Ansøgningsskema

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på sit møde onsdag den 24. april 2019 og ansøgerne får besked umiddelbart herefter.

Principper for tilskud:

Tilskudsprincipper