Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Renoveringspuljen – udvendig renovering af klubhuset, efterårsuddelingen 2019

Trænger klubhuset til renovering eller energiforbedrende tiltag, så vil Folkeoplysningsudvalget foretage en uddeling i november måned
Puljen er på ca. kr. 300.000,-

Første uddeling er foregåret i foråret

Ansøgningsfristen er mandag den 4. november 2019, men indsendelse af ansøgning kan foretages løbende.
Ansøgningsblanket findes her på nedenstående link:

Ansøgningsskema

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på sit møde mandag den 25. november 2019 og ansøgerne får besked umiddelbart herefter.

Principper for tilskud:

Tilskudsprincipper