Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Repræsentantskabsmøde i SIS 1. november kl. 19.00

Kære idrætsforening i Svendborg Kommune

 

Invitation til repræsentantskabsmøde i Sport og Idræt i Svendborg (SIS)
Mandag den 1. november 2021 kl. 19.00 afholdes det årlige repræsentantskabsmøde i SIS. Som følge af Corona, afvikles der både repræsentantskabsmøde for år 2020 og 2021
Vi mødes i lokalet Bølgen/VIP loungen på 1. sal i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.
SIS er vært for en tår at drikke til de fremmødte.

 

Frist for indkomne forslag er mandag d. 18. oktober.

 

Tilmelding på dette link senest onsdag d. 27 oktober

 

Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger således:

 • Foreninger med 1-100 aktive medlemmer – 1 repræsentant
 • Foreninger med 101-200 aktive medlemmer – 2 repræsentanter
 • Foreninger med over 200 aktive medlemmer – 3 repræsentanter

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Forslag til kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af to regnskabskyndige personer som revisor og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Valg for 2020 – 1 år:
Charlotte Troensegaard (ønsker genvalg)
Birgit Schönnemann Sørensen (ønsker genvalg)
Ove Boenæs (ønsker genvalg)
Heidi Bruun (ønsker genvalg)
Rico Busk (ønsker genvalg)
Jacob Kramer (ønsker genvalg)
Lars Bohnzen Hansen (ønsker IKKE genvalg)

Valg for 2021 – 2 år:
Preben Juhl Rasmussen (ønsker genvalg)
Ib Oldrup (ønsker genvalg)
Anders Jensen (ønsker IKKE genvalg)
Bent Pedersen (ønsker IKKE genvalg)
Karin Olsen (ønsker genvalg)
Bente Skytte (ønsker genvalg)
Henrik Dyrebjerg (ønsker genvalg)

Suppleanter:
Herdis Jensen (ønsker IKKE genvalg)
Theis Bavnhøj Hansen (uafklaret)

Efter repræsentantskabsmødet skal Idrætten i Svendborg indstille 5 kandidater samt 5 personlige suppleanter til

Folkeoplysningsudvalget i perioden 2022-2025.

 

 1. Oplæg v. formand for Folkeoplysningsudvalget
 2. Indstilling af 5 kandidater
 3. Indstilling af 5 personlige suppleanter

Vedhæftet er driftsregnskab for 2019 og 2020 samt et eksemplar af SIS Vedtægter.

På vegne af bestyrelsen

Karin Olsen
Formand, Sport og Idræt i Svendborg

 

Venlig hilsen
Jens Myrup Thomsen
Projektleder