Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
aflyst gul

Repræsentantskabsmøde i SIS

Invitation til repræsentantskabsmøde i Sport og Idræt i Svendborg (SIS)

 

Mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 afholdes det årlige repræsentantskabsmøde i SIS.

Vi mødes i lokalet Bølgen/VIP loungen på 1. sal i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg.

 

På grund af Corona situationen afholdes mødet så simpelt som muligt. Derfor er der ikke spisning forud for mødet. Der vil dog være kaffe og kage til de fremmødte.

Af samme årsag er tilmelding nødvendig via

denne tilmeldingsblanket og frist for tilmelding er mandag den 14. september 2020.

Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger således:

 

 • Foreninger med 1-100 aktive medlemmer – 1 repræsentant
 • Foreninger med 101-200 aktive medlemmer – 2 repræsentanter
 • Foreninger med over 200 aktive medlemmer – 3 repræsentanter

 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem
 3. Beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Forslag til kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af to regnskabskyndige personer som revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Valg af 8 medlemmer for 2 år

 

På valg er:

 

 • Birgit Schönnemann Sørensen, Ollerup Skerninge Gymnastikforening (villig til genvalg)
 • Heidi Bruun, Tåsinge fB (villig til genvalg)
 • Rico Busk, Svendborg Mountainbike Klub (villig til genvalg)
 • Charlotte Troensegaard, Svendborg Tennis Klub (villig til genvalg)
 • Ove Boenæs, Svendborg Sund Sejlklub (villig til genvalg)
 • Jacob Kramer, Svendborg Gymnastikforening (villig til genvalg)
 • Bent Pedersen, BK Rollo (ikke villig til genvalg)
 • Lars Bohnzen Hansen, SfB (ikke villig til genvalg)

 

Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant

 

På valg er:

 • Peter Bang og Jørgen Nielsen (begge villige til genvalg)

 

Revisorsuppleant:

 

 • Frank Müller-Bøgh (villig til genvalg)

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

 • Herdis Linde Jensen, Svendborg Taekwondo Klub (ikke villig til genvalg)
 • Theis Bavnhøj Hansen, Ollerup Skerninge Gymnastikforening (villig til genvalg)

 

Vedlagt er driftsregnskabet for 2019 og et eksemplar af SIS´s vedtægter.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Sport og Idræt i Svendborg