Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Reviderede tilskudsprincipper fra 2019

Principperne for tilskud til foreninger i Svendborg Kommune er blevet redigeret, således at de gerne skulle fremstå sprogligt mere tydeligt. Ligeledes er tal mv. opdateret til nugældende niveau.

Foreninger med egne klubhuse skal dog være opmærksom på, at Folkeoplysningsudvalget har vedtaget nye principper vedrørende klubhusrenovering, som er gældende fra 1. januar 2019.

Læs mere herom på:

 

Tilskudsprincipper mv

 

 

  1. Gå herefter ind under: Ansøgningsskema og tilskud – Svendborg Kommune
  2. – og læs punktet: Tilskudsordninger, retningslinjer