Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Således prioriteres ønsker om nye anlæg

 

PRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER

Svendborg Idræts Samvirke prioriterer ud fra følgende:

 

  • Økonomisk grundlag
  • Geografisk placering/behov i området
  • Medlems- og befolkningsmæssige forhold
  • Visioner i ansøgningen
  • Idrætslige udviklingstendenser
  • Eksisterende faciliteter af sammenlignelig art
  • Andre væsentlige forhold

FØRSTEPRIORITET

 

 

 

ANDENPRIORITET

 

 

 

Rækkefølgen i hver boks er uprioriteret og ethvert ønske kan bringes i spil uafhængig af prioritering og placering, såfremt forudsætningerne ændres.

Dette kunne fx være:

  • Økonomiske forudsætninger
  • Lovmæssige krav

 

Kun indkomne og registrerede projekter i Svendborg Kommune føres på listen.