Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

SENIORIDRÆTTEN I SVENDBORG

 

Svendborg Senior Idræt

– et unikt tilbud om fysisk aktivitet for alle seniorer i Svendborg

Der er gang i den på senioridrættens nye kontor i lokalerne ”på glasgangen” i Svendborg Idrætscenter, hvor Svendborg Senior Idræt flyttede ud 1. december 2012, efter 25 år som kommunalt tilbud med udgangspunkt på rådhuset. Her deles nu kontor med Svendborg Gymnastikforening samt med Idrætshallens personale.

Telefonen kimer med tilmeldinger til de mange udendørs og indendørs tilbud, medlemmer der er til træning i Idrætshallen eller det nye SG Hus kommer forbi med et spørgsmål om ”den der on-line tilmelding” samt en god ide til nye aktiviteter, en frivillig instruktør dukker op og skal have lidt hjælp til en skriveopgave. Annoncekonsulenten ringer vedr. korrektur til annoncen, så er der er skole der aflyser en gymnastiksalsbooking og meget meget mere.

Der er også lidt mere ”stille” stunder, hvor bestyrelse og forskellige udvalg arbejder målrettet på at få styr på den nye organisation og sammenhæng og arbejdsgange mellem alle de nye udvalg og de næsten 100 frivillige der på forskellig vis giver en hånd med.

1987 – 2012

Helt tilbage i 1987 kom Svendborg Kommune med tilbuddet om ”ældreidræt”, som det hed den gang, på landkortet. Det var helt specielt at det var en kommune der stod bag et sådant tilbud og endnu mere specielt, at det lå i kommunens fritidsforvaltning med en fastansat medarbejder og ikke i en socialforvaltning. Tilbuddet voksede i den flg. 25 års periode fra en aktivitet og et hold med 22 deltagere til 12 -15 forskellige aktiviteter på forskellige fysiske niveauer på 35 – 40 hold og grupper.

2012

blev et vendepunkt for den kommunale senioridræt. Som mange andre kommunale indsatser, måtte også senioridrætten stå for skud i en sparerunde. En nedsat arbejdsgruppe fik til opgave at se på hvordan senioridrætten bedst kunne organiseres fremadrettet, ud fra de mange års erfaring der var med opgaven, i forhold til ”den tid vi lever i nu”, det generelle idrætsbillede, kommunens politikker og seniorernes ønsker og behov.

 

På landkortet igen i 2013

Arbejdsgruppens opfordring: Senioridrætten udskilles fra kommunen til at være en selvstændig forening efter Folkeoplysningsloven. Den kommunalt ansatte senioridrætskonsulent følger med over i foreningen sammen med en samarbejdsaftale i forhold til Svendborg Kommune. Og det er her det unikke træder frem.

 

Senioridrætskonsulenten skal med udgangspunkt i Svendborg Senior Idræt og sammen med bestyrelsen for denne, samarbejde HELT på tværs, med frivillige, med kommunens Sundhedsafdeling og med kommunens øvrige foreningsliv. Visionen er at kunne tilbyde attraktive fysiske aktiviteter og gode muligheder for sociale fællesskaber til Hr. og Fru Senior, uanset om de lige er fyldt 60 og gået på efterløn og fyldt med kræfter og mod på de hele, eller om de er 92 og har været til genoptræning og har brug for meget støtte og vejledning – eller alle dem midt imellem disse.

 

Og det er allerede godt i gang.

Foreningen kastede sig ud i at bruge on-line tilmelding og betaling. Det har været en udfordring, men seniorerne hjælper hinanden og foreningen hjælper dem der ikke har mulighed for dette. Selv kommunens digitaliseringskonsulent er benovet over os.

 

Et samarbejde med Svendborg Golf Klub bragte 29 seniorer ud på golfklubbens par 3 bane her i løbet af efteråret. Flere af disse opdagede så andre af senioridrættens tilbud, som de også tilmeldte sig.

 

I et spændende samarbejde med frivillige hjælpeinstruktører og kommunens træningsafdeling, er der lige startet et nyt projekt styrketræning op, hvor frivillige, i senioridrættens regi, hjælper til både på holdtræning og på sigt går ind og overtager noget af en kommunal opgave.

 

Et projekt Fodboldfitness er også i støbeskeen i samarbejde med Tåsinge Boldklub

 

Og i endnu et samarbejde mellem frivillige instruktører, kommunens sundhedsafdeling og Svendborg Senior Idræt arbejdes der på et projekt motionsvenner, hvor friske seniorer, tager hjem til borgere – der ikke kan komme til os – og laver motion med dem

 

 

”Borgeren som medproducent er nødvendig, når den danske velfærd skal bestå”, høres det ofte i det kommunale system. Det synes vi, med 100 frivillige i mange forskellige funktioner og sammenhænge på 60+ området, at der bidrages godt med her.

Godt begyndt er halvt fuldendt siger man – så vi tror på fortsat udvikling.