Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Kursustilskud

fra Svendborg Idræts Samvirke

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, er der hvert år afsat et beløb til fordeling mellem foreningerne , således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til videreuddannelse af ledere til træning og instruktion af medlemmerne.

Midlerne kan søges efter retningslinier, der er præciseret i vejledningen, som du kan finde under fanen

–skemaer og andet–