Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Kursustilskud, ansøgningsskema

Ønsker din forening at søge om kursustilskud, til at dygtiggøre jeres ansatte eller frivilige. Har du her mulighed for, at sende os jeres ansøgning gennem vores onlineformular.

Forenings informationer

Kursist oplysninger

Kursus oplysninger

Anden støtte

Godkendelse fra formand eller kasserer

Nedennævnte formand eller kasserer attesterer rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Samt bekræfter af kursisten er fyldt 16 år og skal virke som ulønnet leder, træner eller instruktør i foreningen.

Bilag

Følgende bilag vedlægges som PDF

  • Kursusprogrammet
  • Dokumentation for udgifter
Tilføj Ekstra Bilag

Ansøgningsfrist for kalenderåret 2019