Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Lån fra SIS, ansøgningsskema

Ønsker din forening at søge om lån fra Svendborg Idræts Samvirkes lånekasse, til et idrætsprojekt eller ligende. Har du her mulighed for, at sende os jeres ansøgning gennem vores onlineformular.

Forenings informationer

Kontaktperson oplysninger

Ansøgerens kontakt oplysninger

Formål med lånet

Budget

Godkendelse fra formand eller kasserer

Nedennævnte formand eller kasserer attesterer rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Bilag

  • Relevant dokumentation om projektet
  • Seneste årsregnskab
Tilføj Ekstra Bilag