Svendborg Idræts Samvirke – kontakt@sis-svendborg.dk

Talentpuljen, retningslinjer

Svendborg Idræts Samvirke Talentpulje

for børn og unge under 25 år.

 

 

SIS Talentpulje er skabt som et økonomisk tilbud til de mest talentfulde unge aktive, hvor SIS i samspil med de aktive/træner/klub forsøger at optimere på den idrætslige udvikling, så man sammen arbejder hen mod opfyldelse af den aktives fulde potentiale.

Puljen henvender sig til børn og unge under 25 år og talentet eller talenterne skal kontinuerligt vise, at udvikling peger hen mod deltagelse i nationale eller internationale mesterskaber.

Sådan kommer man i betragtning til støtte:

  • Ansøgningen skal vedlægges budget/klubbens seneste regnskab og fremsendes til SIS’s kasserer. (Ansøgningsskema kan findes på linket: Skemaer m.m.)
  • Husk at vedlægge deltagerliste/holdliste med navn, adresse og fødselsdage på alle de personer, som støtten er beregnet til.
  • For at kunne få udbetalt det godkendte tilskud skal der fremsendes bilag herfor til kassereren i SIS.

Ansøgningen skal være fremsendt til SIS inden deltagelse eller projektet starter.

Kun i ganske særlige tilfælde kan ansøgningen imødekommes – hvis den fremsendes efter deltagelsen eller projektet er afsluttet.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. april 2012