Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Sommerferie- og efterårsferieaktiviteter – tilmelding for 2021

 

 

 

Svendborg Kommune indbyder foreninger og klubber til at arrangere ferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder i skolernes

sommerferie den 26. juni til 8. august (uge 26 – 31) og/eller

efterårsferie den 16. oktober – 24. oktober (uge 42).

 

Der kan eksempelvis tilbydes aktiviteter i en weekend eller nogle dage i 2-4 timer i dagtimerne. Det er dog helt op til den enkelte forening at sammensætte et program.

I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

 

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud. Det er desuden en forudsætning for at søge tilskud, at deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansøgningen.

 

Det er arrangørens ansvar at overholde retningslinjer, der forebygger spredningen af coronavirus.

 

Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.

 

Frist for ansøgning er den 12. april 2021.

 

Ansøgningsskema

 

Kontakten til børn og unge og deres forældre sker via en flyer til skolerne /AULA samt annoncering på sociale medier & pressemeddelelse. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.

 

Vær opmærksom på at udfylde rubrikken ”Beskrivelse af aktiviteten” nøjagtigt, da den vil danne grundlag for præsentationen på hjemmesiden www.aktivsvendborg.dk. Hvis I har fotos af god kvalitet, vil vi gerne have dem tilsendt til brug ved præsentation af ferietilbuddene. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk

 

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og arrangere nogle spændende aktiviteter i ferien til vores børn og unge, der trænger til igen at være en del af et aktivt fællesskab.

 

Hvis I har spørgsmål, så kontakt os gerne.

 

Venlig hilsen

 

Dorte Nielsen
Fuldmægtig

Svendborg Kommune
Kultur og Fritid
Ryttervej 70
5700 Svendborg

Tlf: +4530175421