Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Sommerferie-aktiviteter 2014

Til foreninger og klubber i Svendborg Kommune

 

 

Sommerferieaktiviteter 2014

Svendborg Kommune tilbyder igen i år foreninger og klubber til at deltage i Sommerferieaktiviteter 2014.

Kultur og Fritid opfordrer alle til at være med til at arrangere sommerferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder.

Aktiviteterne afvikles i perioden den 28. juni til 10. august 2014 (ugerne 27-32).

Det er tanken, at der tilbydes aktiviteter i en periode på f.eks. en weekend eller nogle dage/uger i 2-4 timer i dagtimerne.

Der ydes tilskud til initiativtagerne på 90,00 pr. instruktørtime og til materialer i begrænset omfang. Der ydes ikke tilskud til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger der kan modtage tilskud.

 

Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.

http://www.svendborg.dk/borger/kultur+og+fritidsliv/sport+og+fritid/sommerferieaktiviteter

 

ANSØNINGSFRIST SENEST DEN 17. JANUAR 2014.  

Det er vigtigt at denne ansøgningsfrist overholdes, da tilskudsfordelingen finder sted mandag den 20. januar 2014.

Kultur og Fritid udarbejder en folder om sommerferieaktiviteterne, der uddeles til samtlige skolesøgende børn i Svendborg Kommune. Det er derfor af stor betydning, at rubrikken vedrørende tekst til folderen udfyldes nøjagtigt, da dette vil danne grundlag for beskrivelsen af jeres aktivitet i folderen.

Vi håber rigtig mange vil bakke op om SOMMERFERIEAKTIVITETERNE 2014.

Hvis I har spørgsmål omkring aktiviteterne, så kontakt mig.

 

Venlig hilsen

Per Nielsen

fritidskonsulent

Dir. Tlf. 62233013

per.nielsenl@svendborg.dk