Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Sommerferie- aktiviteter 2015

 

Sommerferieaktiviteter 2015

Nu skal der arrangeres sommerferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder. Vi indbyder igen i år foreninger og klubber til at deltage i Sommerferieaktiviteter 2015.

Aktiviteterne afvikles i perioden den 29. juni til 9. august 2015 (ugerne 27-32).

Vi tænker, at aktiviteterne tilbydes i en weekend eller nogle dage/uger i 2-4 timer i dagtimerne.

I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud.

Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.

http://www.svendborg.dk/borger/kultur-og-fritid/fritid-og-foreninger/sommerferieaktiviteter-2015

 

ANSØNINGSFRIST SENEST DEN 15. MARTS 2015. 

Ansøgningen indsendes til kulturogfritid@svendborg.dk og vil blive behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. marts 2015.

Der vil blive udarbejdet en folder om sommerferieaktiviteterne. Folderen kan afhentes på Biblioteket og i Borgerservice. Kontakten til børn og unge sker via en flyer, som de får udleveret på skolen. Flyeren vil henvise til program på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Vær opmærksom på, at rubrikken vedrørende tekst til folderen er udfyldt nøjagtigt, da den vil danne grundlag for beskrivelsen af jeres aktivitet i folderen.

Vi håber rigtig mange vil bakke op om SOMMERFERIEAKTIVITETERNE 2015.

Hvis I har spørgsmål, så kontakt mig.

 

De bedste hilsener fra

 

Elise Hansen

fritidskonsulent

Dir. tlf. 29273075

elise.hansen@svendborg.dk