Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Stillingsopslag som projektleder for Svendborg Sportsfestival

 

 

 Projektleder for Svendborg Sportsfestival

 

Svendborg Idræts Samvirke – www.sis-svendborg.dk – søger pr. 1. januar 2018, eller snarest herefter en dynamisk projektleder på fuld tid.

 

Om Svendborg Sportsfestival

 

Svendborg Sportsfestival er en årligt tilbagevendende begivenhed og er startet på initiativ af Svendborg Gymnastikforening (SG), da de vandt Danskernes Idrætspris 2014. Formålet med Svendborg Sportsfestival er at samle de sydfynske idrætsinteressenter i et tværgående fællesskab og netværk for sammen at løfte idrætten på Sydfyn. Dette gøres via en festivalkalender, netværksmøder og selve festivaldagen(e). Fællesskabet er åbent og sætter selv sine rammer i kraft af en styregruppe nedsat af Svendborg Idræts Samvirke (SIS), som også er ansættende myndighed og økonomisk ansvarlig. Se mere om selve festivalen på http://www.svendborgsportsfestival.dk

Hovedparten af bidragsydere ift. arrangementer og selve festivalen er det frivillige foreningsliv.

Svendborg Sportsfestival arrangeres i tæt samarbejde med Idrætslivet, DGI og Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune og lægger sig op ad DGI og DIF’s strategi om ”Bevæg dig for Livet.”

 

 

Projekt beskrivelse

 

Opgaven består i at:

 

 • facilitere 3-4 årlige netværksmøder. Møder der både er tænkt som netværk, sparring, oplysende og koordinerende i forhold til eventperiode og selve festivalen.
 • samle info og publicere aktiviteter på eventkalenderen
 • stå i spidsen for udviklingen, planlægningen og afvikling af sportsfestivalen. Målet for festivalen er, at den skal laves i 2018, 2019 og 2020.
 • udvikle en bæredygtig festival som kan videreføres i Svendborg efter DGI´s landsstævne i 2021, herunder arbejde med fundraising og aftaler om sponsorering af dele af festivalaktiviteterne.

 

Det er visionen, at Svendborg Sportsfestival skal samle idrætslivet, således at vi har et stærkt setup frem mod DGI`s  landsstævne i Svendborg 2021 og efter. Basalt set gælder det om at gøre banen større og bruge hinanden på tværs til at løfte os sammen.

Også her gælder vendingen ”Svendborg løfter Svendborg.”

 

Udviklingen af festivalen sker i tæt samarbejde med de deltagende parter i sportsfestivalen samt styregruppen.

 

 

Kvalifikationer

 

Stillingen kræver en stor grad af kendskab til det frivillige foreningsliv og evner til at samle mennesker omkring sig.

Arbejdsopgaverne består af både administrative og praktiske opgaver.

 

Det administrative indeholder opgaver som:

 

 • Budget og regnskab
 • Koordination af events
 • Planlægning og afvikling af arrangementer
 • Koordinering med eksterne samarbejdspartnere som Folkeoplysningsudvalget, DGI og Idrætslivet.
 • Administration af hjemmeside og sociale medier

 

 

Som person bør man have følgende kvaliteter:

 

 • Være selvkørende
 • Udadvendt og opsøgende
 • Innovativ
 • Være en god afslutter
 • Velformuleret
 • God til at samle mennesker omkring sig
 • Sans for PR og markedsføring
 • Nysgerrig og interesseret i fortsat at udvikle dig selv.

 

 

 

Svendborg Idræts Samvirke er åben overfor at projektlederfunktionen eventuelt ansøges af to personer der dækker jobbets funktioner som team.

 

Ansættelse

Ansættelsen er tidsbegrænset til 31.december 2018, med forventning om genforhandling om forlængelse frem til den 31. december 2019, senest den 1. juli 2018. SIS varetager den daglige ledelse og der arbejdes ud fra SG-huset.

 

Ansættelsesvilkår samt løn forhandles i relation til kvalifikationer mv. Ansøgere bedes om at angive sine forventninger til lønniveau.

Da en stor del af interessenterne er det frivillige foreningsliv må det påregnes at der vil ligge en del arbejdstid om aftenen og weekender. Dette er en del af stillingen og der ydes ikke særskilt betaling for herfor.

 

Ansøgninger behandles løbende og stiles snarest muligt dog senest den 15. december 2017 til formand, Preben Juhl Rasmussen på e-mail erpjr@nrdc.dk. Der stiles efter tiltrædelse pr. 1. januar 2018 eller snarest muligt herefter.

 

 

Yderligere information

Hvis du har yderligere spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Udviklingschef Jacob Kramer på telefon 28905650 eller mail jacob@svendborg-gf.dk