Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Er Svendborg blandt de dårligste kommuner

 

Tilskud til idrætten –

Svendborg Kommune placeret i den dårligste halvdel af danske kommuner.

 

Danmarks Idrætsforbund har netop offentliggjort en ny undersøgelse om  rammer og vilkår for idrætsforeningerne i Danmark.

Undersøgelser viser at Svendborg Kommune er placeret som nr. 57 ud af de 93 kommuner.

Undersøgelsen stemmer overens med den opgørelse, som SIS viste og omtalte på repræsentantskabsmødet i mart 2013.

Svendborg Kommune er fortsat i den dårligste halvdel af danske kommuner – når vi måler på rammer og vilkår for idrætsforeningerne.

Lad mig nævne 4 parameter som har afgørende betydning for foreningsidrætten i Svendborg Kommune:

  1. Medlemstilskuddet
  2. Hallejen
  3. Lokaletilskuddet
  4. Idrætsfaciliteternes beskaffenhed

Hvis vi skal have en bedre rangering, er det på disse parameter, der skal ske forbedringer.

Svendborg Idræts Samvirke vil forsat kæmpe for bedre vilkår til foreningsidrætten i Svendborg Kommune, og i forbindelse med det kommende kommunalvalg vil vi stille skarpt på de udfordringer der findes.

Formanden for Kultur og Plan i Svendborg Kommune – Bruno Hansen – blev torsdag interviewet af Radio Fyn. Til spørgsmålet om Svendborgs placering svarede Bruno ” Så må vi have en dialog med foreningerne”.

Til det vil jeg blot sige ” Det vil vi glæde os til”.

Se mere: www.dif.dk under overskriften “DIF rangerer kommuner i ny undersøgelse.”

 

Peter Bang

Formand

Svendborg Idræts Samvirke