Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Svendborg Kommunes Idrætspolitik i høring indtil 17. juni 2016 – sidste nyt om høringssvar

NYT den 01.09.2016

Arbejdsgruppen har nu behandlet de fire høringssvar og videregivet dens indstillinger hertil.

Indstillingerne er behandlet i Svendborg Idræts Samvirkes bestyrelse samt Folkeoplysningsudvalget og begge instanser anbefaler arbejdsgruppens indstillinger til politisk vedtagelse.

NYT den 14.07.2016:

Der er indkommet 4 høringssvar, som behandles i august måned, således at en endelig vedtagelse af kommunens idrætspolitik kan foretages i efteråret 2016.

 

Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022

 

En arbejdsgruppe der repræsenterer Idrætsforeningerne, Handicap idræt, Senioridræt, Svendborg idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Kommune har udarbejdet vedlagte forslag til Svendborg Idrætspolitik 2017 – 2022.

 

Forslag til Svendborg Idrætspolitik 2017 – 2022 har været til udtalelse i Svendborg Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget og har alle anbefalet, at den udsendes i høring så bredt som muligt fra den 23. maj til 17. juni 2016.

 

De indkomne høringssvar vil blive behandlet på møder i Svendborg Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget hvorefter Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022 forventes endeligt behandlet og vedtaget i Byrådet den 30. august 2016.

 

Læs “Forslag til Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022” ved at klikke på nedenstående link:

Idrætspolitik til høring

 

Høringssvar skal fremsendes senest den 17. juni 2016 kl. 12. til

Kulturogfritid@svendborg.dk

 

Venlig hilsen

 

Jan Find Petersen

Formand for Folkeoplysningsudvalget

 

Elise Hansen

Fritidskonsulent

 

Dir. tlf. +4529273075