Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Svendborg Mentaliteten

 

Svendborg Elite har i igennem flere år har vi haft et ønske om at implementere sportspsykologi i talentudviklingen i Svendborg. Det er nu under opsejling – Svendborg Elite igangsætter nemlig den 12. oktober et spændende samarbejde med sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol et stort projekt, vi kalderSvendborg Mentaliteten.
Projektet tager udgangspunkt i Kristoffer Henriksens forskning i talentudviklingsmiljøer i verdensklasse. Disse verdensklassemiljøer er kendetegnede ved en stærk kultur, hvor den mentale udvikling ligger i de daglige rutiner. Modsat sædvanlig praksis, hvor en konsulent måske kommer på besøg en gang i mellem, men hvor det ikke er implementeret i miljøets hverdag. Med udgangspunkt i Kristoffers forskning, vil Nicklas gennem en lang række workshops involvere ALLEaktører omkring atleterne i Svendborg, og herigennem opbygge en kultur og en mentalitet, der gennemsyrer hele Svendborg – og er med til at skabe HELHEDfor udøverne:

 

Helhed – Fokus på talenternes samlede miljø

Vi vil skabe det stærke talentudviklingsmiljø, som er kendetegnet ved samarbejde og fælles retning. Et talentudviklingsmiljø, hvor der er fokus på at udvikle mennesker og relationer, ikke kun atleter.

 

Udvikling – Fokus på den langsigtede udvikling

Vi vil lægge vægt på færdigheder, som skal bruges til at holde motivationen igennem mange år med skole og sport, overgange til højere niveauer og generel mental robusthed.

 

Samarbejde – Fokus på kommunikation

Vi vil arbejde systematisk med at skabe en fælles retning for talentudviklingen og en kommunikationsstruktur imellem familie, skole og sport, hvor der er forståelse for og afklaring af rollefordelingen og tilgangen.

 

Engagement – Fokus på ressourcepersonerne

Vi vil bidrage til at forældre, lærere, trænere og ledere er motiverede og inspirerede til at engagere sig i det daglige talentudviklingsarbejde, på en måde, som giver energi til udøverne og miljøet som helhed.

 

Trivsel – Fokus på et meningsfyldt liv

Vi vil fokusere på, at alle personer i talentudviklingsmiljøet trives i deres liv og klædes på til, at håndtere hverdagen, så den er meningsfyldt, også i pressede tider.

Vi håber, I vil sende denne mail videre til jeres atleter, trænere, forældre og ledere, og at I vil lægge det på jeres hjemmesider og dele det på Facebook. Det lykkes nemlig kun, hvis vi får involveret ALLE omkring talenterne.

 

Det er et meget ambitiøst projekt, som gerne skal involvere så mange som muligt, og derfor er det åbent for ALLE klubber i Svendborg. Både for udøvere, forældre og trænere.

 

Dagen er opdelt i workshops målrettet atleter, forældre, trænere og undervisere. Man tilmelder sig på dette link, hvor der også er meget mere info om programmet:

Tildelding

 

Det er planen, at vi afholder én workshop om måneden, og du kan se mere om indhold og opbygning i vedhæftede projektbeskrivelse og på:

http://nicklaspyrdol.dk/ foredrag/

 

Læs mere på nedenstående link:

svendborg-mentaliteten