Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Svendborg Sportsakademi og Svendborg Talent & Elite inviterer til online netværksarrangement

 

 

Svendborg Sportsakademi og Svendborg Talent & Elite inviterer trænere og talentudviklere til onlinemøde med Kristoffer Eriksen den 27. februar 2021.

Husk tilmelding senest den 12. februar 2021.

Se mere om kurset samt gå til tilmelding via nedenstående link.

 

 

Invitation til trænernetværk 27. februar 2021-kopi