Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Svendborg Sportsfestival 2017

Der er nu åben for tilmelding, hvis du som forening, institution eller anden aktør ønsker at lave en aktivitet i forbindelse med Svendborg Sportsfestival. Find tilmeldingsblanketter på vores hjemmeside www.Svendborgsportsfestival.dk.

 

Svendborg Sportsfestival er en årlig begivenhed, hvor man kan opleve og prøve forskellige former for idræt, sport og bevægelse i Svendborg kommune. Desuden er Svendborg Sportsfestival et netværk, hvor civilsamfundet, offentlige og kommercielle aktører samarbejder, udveksler viden og skaber en innovativ kultur omkring idræt, sport og bevægelse på Sydfyn.

Svendborg Idrætssamvirke (SIS) står bag projektet i samarbejde med DGI Fyn, Svendborg Kommune og Svendborg Gymnastikforening (SG).

 

Svendborg Sportsfestival består i 2017 en eventperiode fra ca. 1. maj og frem til lørdag den 17. juni 2017, hvor festivalen kulminerer med Svendborg Sportsfestival-dagen. Derudover afholdes en række netværksmøder, hvor interesserede aktører kan mødes, udveksle viden og skabe nye relationer.

 

Eventperiode

Fra ca. 1 maj til d. 17 juni vil der være mulighed for at deltage i og afprøve en masse aktiviteter og arrangementer inden for idræt, sport og bevægelse i hele Svendborg Kommune. Aktiviteterne og arrangementerne er arrangeret af forskellige foreninger, institutioner, klubber, organisationer og andre aktører.

 

Sportsfestival-dagen d. 17. juni 2017

Festival-dagen afvikles på de to locations:

  • Svendborg Idrætscenter (SIC) og SG-Huset + udenoms arealer
  • Frederiksøen + havneområde

 

Her vil der være en masse gratis aktiviteter, arrangementer samt konferencer (foredrag og debatfora om idræt, sport og bevægelse) for alle aldersgrupper. Alle, der møder op på dagen kan deltage i de forskellige aktiviteter og arrangementer. På de to locations vil der også blive skabt et hyggeligt socialt miljø, og der vil være mulighed for at deltage i et afsluttende aftenarrangement med spisning og musik.

 

På Ulbølle Torvelørdag, som også er del af Svendborg Sportsfestival, vil der også være forskellige gratis aktiviteter og arrangementer.

 

Følg med på vores hjemmeside www.svendborgsportsfestival.dk og Facebook profil: Svendborg Sportsfestival. Her opdateres løbende om de forskellige aktiviteter og arrangementer.