Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Tak for deltagelse ved Svendborg Sportsfestival

 

Svendborg Sportsfestival er nu for anden gang blevet afviklet.

Vi vil først og fremmest gerne sige MANGE TAK til alle de klubber, foreninger, virksomheder, institutioner og andre aktører, der har ydet et stort stykke arbejde i forbindelse med eventperioden og sportsfestival-dagen d. 17. juni. En stor tak skal også lyde til vores samarbejdspartnere og sponsorer: DGI Fyn, Svendborg Kommune, Svendborg Gymnastikforening og Fynske Bank. Uden alle jer, er der ingen sportsfestival.

Vi nåede op på over 200 aktiviteter i eventperioden, og der var mange forskellige idrætsgrene og foreninger/klubber repræsenteret fra hele Svendborg Kommune.

På sportsfestival-dagen d. 17. juni var der ca. 50 forskellige aktiviteter arrangeret af 50 forskellige foreninger, klubber, organisationer, virksomheder og institutioner.

Det var en fantastisk dag med god stemning, aktive mennesker og lækkert vejr. Vi kan se, at de deltagende foreninger, klubber, virksomheder og institutioner har fået stor opmærksomhed. Ikke kun fra de, der var mødt op på dagen for at opleve og deltage i aktiviteterne, men også via de sociale medier og pressen.

Flere af opslagene på vores Facebook side har haft en stor rækkevidde. Radio Diablo sendte live hele dagen fra Svendborg Idrætscenter/SG-Huset og Frederiksø, og der har været indslag i bl.a. P4, Fyns Amts Avis og Ugeavisen Svendborg. Vi håber, at den øgede opmærksomhed på sigt kan få en positiv effekt for de deltagende aktører og for idrætslivet generelt.

En af vores centrale målsætninger er at være med til at skabe samarbejde og relationer på tværs af klubber, foreninger og idrætsgrene. Det synes vi i høj grad er lykkedes i år.

Vi glæder os over at følge de nye relationer og samarbejde, og vi håber, at det fremadrettet kan være med til at udvikle idræts- og foreningslivet på Sydfyn. Vi oplever endvidere, at Svendborg Sportsfestival har god opbakning fra politisk side og DGI Fyn og er ved at blive solidt forankret blandt foreninger og klubber i Svendborg Kommune.

Den næste store udfordring bliver at få skabt forankring blandt borgerne på Sydfyn, så vi kan tiltrække flere deltagere til de mange aktiviteter, der udbydes.

Det er vi ikke i mål med endnu, men vi er allerede nu i gang med at drøfte og nytænke forskellige udviklingsmuligheder. Det gælder fx i forhold til markedsføring, tidsmæssige placering, det overordnede koncept og program samt tilrettelæggelse af de forskellige aktiviteter.

Vi håber, at alle de deltagende aktører i år samt andre interesserede har lyst til at være en del af Svendborg Sportsfestival fremover og det forestående udviklingsarbejde.

Vi vil i første omgang gerne invitere til evaluerings – og visionsmøde torsdag d. 24 august kl. 19.00 – 21.00 i Svendborg Idrætscenter/SG-Huset.

Der vil blive sendt en invitation og dagsorden rundt, når vi nærmer os. Derudover skal I være velkomne til at sende en mail eller ringe. Vi vil også gerne have billeder og video fra eventperioden og sportsfestival-dagen, hvis I ligger inde med det.

Endnu engang tusind tak til alle, der har været en del af Svendborg Sportsfestival i år og god sommer.

 

Med venlig hilsen

Svendborg Idræts Samvirke

Styregruppen og Projektsekretariatet bag Svendborg Sportsfestival