Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Tanker omkring den nye hjemmeside

Bag det nye layout ligger tanker om at skabe en tidssvarende hjemmeside, hvor der løbende opdateres informationer, nyheder samt dialogskabende indlæg. Svendborg Idræts Samvirke ønsker at skabe et forum for idrætten samt idrætsinteresserede, således at alle relevante emner bringes frem til orientering og eventuel debat.

Til hjemmesiden er koblet en mailservice, således at klub, formand, kasserer, sekretær samt andre interesserede får en mail, når der er nyheder på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at andre interesserede melder sig til nyhedsservicen på hjemmesidens forside.

Det er yderst vigtigt, at alle klubber har tilrettet sine mailadresser samt husker at give besked om ændringer, idet alt nyt, fx meddelelser om tilskud, fremover offentliggøres på hjemmesiden.

Herunder vil nogle af de faste områder på hjemmesiden blive listet op:

 

  • Referater fra SIS´s bestyrelsesmøder samt uddybende beskrivelse af beslutningerne
  • Idrætspolitiske forhold i Svendborg Kommune – herunder økonomi for klubberne
  • SIS´s prioriteringer af anlægsønsker fra klubberne
  • Klubarrangementer – har din klub et arrangement, som den gerne vil orientere om, så send en mail herom med tekst og evt. foto
  • Nye idrætstiltag i Svendborg Kommune
  • Talent- og kursuspuljerne med beskrivelse af, hvad foreningerne anvender midlerne til
  • Om den nye SIS-Facebook, der er knyttet til hjemmesiden

– endvidere vil følgende komme med løbende indlæg:

 

  • Folkeoplysningsudvalget
  • Fritidsafdelingen

– og endelig:

 

  • Vil vi beskæftige os særdeles aktivt med det kommende kommunalvalg i relation til idrætsområdet

 

Svendborg Idræts Samvirke håber, at I vil kunne få gavn at det nye tiltag og bidrage hertil – også gerne med flere ideer til sidens brug.

God fornøjelse

Jan Find Petersen

janfindpetersen@gmail.com