Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Tilskud fra renoveringspuljen til private klubhuse og lokaler – ansøgningsfrist

 

Ser jeres klubhus ud som på fotoet ovenover – Golfbanen i Rio Tinto, Spanien er bygget 1873 og var Spaniens første – så er det måske på tide af søge midler fra renoveringspuljen.

– og tiden nærmer sig for første uddeling af tilskud fra renoveringspuljen til klubhuse og lokaler.

Anden uddeling foretages i efteråret og der vil blive orienteret nærmere herom.

Ansøgningsfristen til første uddeling er mandag den 16. marts 2015 og selve ansøgningen indsendes elektronisk via nedenstående adresse:

http://www.svendborg.dk/tilskud-fra-renoveringspuljen

På Folkeoplysningsudvalgets møde mandag den 30. marts 2015 træffes beslutning om tilskud til de ansøgte projekter.

Umiddelbart herefter udsendes besked til de ansøgende foreninger.

 

Venlig hilsen

Folkeoplysningsudvalget