Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Trivialitetens besparelser er atter dukket op i Svendborg Kommune, men hvorfor ?

 

Folkeoplysningsområdet er atter i spil til besparelser. Det betyder, at idrætten, spejderne samt øvrige folkeoplysende foreninger rammes af disse, såfremt foreningerne har egne lokaler, lejede lokaler eller anvender haller.

Besparelsesforslaget lyder samlet på kr. 415.000 de næste fire år.

Kommunen skal i alt spare kr. 134 mio.

Såvel SIS som Folkeoplysningsudvalget udfærdiger høringssvar i relation til besparelserne på vores område og sidste dato herfor er den 1. maj 2018.

At udarbejde et høringssvar, hvor konsekvenserne af besvarelserne beskrives, er reelt ikke kompliceret. Men at forstå, HVORFOR vi skal spare, er langt mere kompliceret. Der mangler helt konkret en grundig beskrivelse fra kommunen, hvor årsagerne til de enorme kommunale besparelser beskrives.

– Hvad er årsagerne til besparelserne ?

– Hvem er årsag til besparelserne ?

– Har det ikke tidligere været muligt at forudse nogle af årsagerne til besparelserne ?

 

Jeg kan desværre ikke svare på HVORFOR, når der spørges hertil i arbejdet med høringssvar.

 

Jan Find Petersen

Fmd. Folkeoplysningsudvalget