Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Vælgermødet om idræt

 

SIS vælgermøde i Borgerforeningen den 11. november.

 

Ca. 150 personer havde fundet vej til Borgerforeningen for at deltage i debatten om fremtidens vilkår for idrætten i Svendborg Kommune.

 

Ordstyrer Troels Mylenberg gav de 13 politikere hver 2 min. til indledning -herefter blev der mulighed for at stille spørgsmål.

Det blev til en god debat på ca. 2 timer- hvor flere forskellige idrætslige emner blev drøftet.

 

Konklusionen må være at politikerne ikke afgav nogle konkrete løfter om bedre vilkår for kommunens 115 idrætsforeninger og de næsten 22.000 medlemmer, men der blev givet tilsagn om dialog og konkrete forhandlinger efter nytår.

 

Tak til alle deltagerne, og fra Svendborg Idræts Samvirkes side kan love, at vi følger op på politikernes løfte om dialog og forhandling.

 

 

Peter Bang

Svendborg Idræts Samvirke