Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Vigtigt: DGI afholder webinarer i morgen – tryk på nedenstående link for tilmelding

DGI afholder afholder webinarer omkring hvordan deres anbefalinger er til foreningsidrætten.
På torsdag den 2. april kl. 19-20 afholdes webinar med følgende indhold:
Sådan håndterer I Corona-virus i foreningen
Corona-situationen rejser mange spørgsmål i idrætsforeningerne. Både når det gælder aflysninger af arrangementer og aktiviteter og i forhold til muligheden for økonomisk kompensation.
På dette onlinekursus får du DGI Juras råd om blandt andet:
· Foreningens medlemmer / kontingentbetaling
· Hvad gør vi med aktivitet og arrangementer efter 13. april?
· Lønnede trænere og instruktører – skal de have løn?
· Ulønnede ledere, trænere og instruktører, der får skattefri omkostningsgodtgørelse – skal der reduceres i beløb, som er aftalt?
· Foreningens leverandører – kan vi afbestille?
· Foreningens sponsorer – skal de have penge tilbage?
· Risikerer foreningen at få sit tilskud fra kommunen efter folkeoplysningsloven reduceret som følge af aflyst aktivitet?
· Kan foreningen søge kompensationsordningerne?