Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Vinterferieaktiviteter 2021 – opret din klubs tilbud

Ferieaktiviteter for børn og unge 2021

 

Svendborg Kommune indbyder foreninger og klubber til at arrangere ferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder i skolernes vinterferie 15. februar til 21. februar 2021 (uge 7).

 

Der vil være mulighed for at søge tilskud.

 

Der kan eksempelvis tilbydes aktiviteter i en weekend eller nogle dage i 2-4 timer i dagtimerne. Det er dog helt op til den enkelte forening at sammensætte et program.

 

I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

 

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud. Det er desuden en forudsætning for at søge tilskud, at deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansøgningen.

 

Udfyld ansøgningsskema, som ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside.

 

Frist for ansøgning er den 4. december 2020. 

 

Kontakten til børn og unge sker via en flyer samt annoncering på sociale medier. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.

 

Vær opmærksom på, at udfylde rubrikken vedrørende tekst til programmet for aktiviteterne nøjagtigt, da den vil danne grundlag for beskrivelsen af jeres aktivitet. Vi vil meget gerne have tilsendt 1 – 2 fotos, hvis I har fotos af god kvalitet. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og arrangere nogle spændende aktiviteter i vinterferien.

 

Der vil i begyndelse af 2021 blive informeret om frister m.v. for tilskud til aktiviteter i sommerferien og efterårsferien.

 

Hvis I har spørgsmål, så kontakt os gerne.

 

Med venlig hilsen

 

Kultur og Fritid