Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Repræsentantskabs møde

Referat af repræsentantskabsmødet i SIS – 2022

Referat af repræsentantskabsmødet i SIS den 1. november 2021

Repræsentantskabsmøde i SIS

Referat fra repræsentantskabsmødet i SIS 2019 og referat af konstituerende møde umiddelbart herefter

Formandens beretning i SIS 2019

Årsregnskab SIS 2018

Repræsentantskabsmøde i SIS 2019

Referat fra SIS´s repræsentantskabsmøde 19. marts 2018

Tre nye medlemmer i SIS-bestyrelsen

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i SIS 2018