Kursustilskud fra Sport og Idræt i Svenborg – SIS

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, er der hvert år afsat et beløb fra Folkeoplysningsudvalget til fordeling mellem foreningerne , således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til videreuddannelse af ledere og trænere.

Midlerne kan søges efter retningslinier, der er præciseret i vejledningen, som du finder herunder:

Kursustilskud, retningslinier

Kursustilskud, ansøgningsskema