Bestyrelsesmøde i SIS, onsdag den 4. december 2013 kl. 17,00

 

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Charlotte Troensegaard, Jan Find Petersen, Per Nielsen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Michael Jensen, Peter Larsen

 

Afbud:  Niels Kildelund og Preben Juhl Rasmussen

 

 

 

Dagsorden:

 

 

1.Godkendelse af dagsorden

 Dagsorden godkendt. Tidligere referat godkendt.

 

2. Evaluering vælgermødet

 Vi kunne ønske, at flere foreninger deltog, god stemning, positiv tilbagemelding, vi fik frembragt Idrættens synspunkter og vilkår. SIS har lagt mange resurser i mødet både menneskeligt og økonomisk og vi kan være tilfredse med mødet.

Politikerne overrasket over resultater i DIF undersøgelsen og vil gøre op herpå. 

 

3. Mødedatoer indtil Repræsentantskabsmødet

        Onsdag,  den 29. januar 2014

        Torsdag, den 27. februar 2014

 

4. Repræsentantskabsmødet

Informationsudvalget er i gang med planlægningen og datoen, der arbejdes på, er:

        Onsdag, den 12. marts 2014

 

5. Hjemmesiden

Det går fint med hjemmesiden med den journalistiske del, bl.a. med indlæg fra bidrags-modtagere fra Talentpuljen – dog er der stadig nogle tekniske udfordringer vedrørende medlemsklubbernes registrering på hjemmesiden –

der er flot søgning på siden og tilmelding på Facebook                                

 

6. Nyt fra Forretningsudvalget

Behandling af ansøgninger talentpuljen:

BalanceSport Sydfyn, BASS, 5 unge til Canada VM i Montreal 2014                      5.000

Svendborg Sund Sejlklub, 4 til åbne Euromesterskab for Hobie, Sardinien          8.000

Svendborg Badminton Klub, talentturnering gennem 2013                                     3.000

Svendborg Badminton Klub, elite turneringer 2013-2014                                        5.000

Svendborg Badminton Klub, træningslejr talenter                                                    5.000

GS Gudme, 2 gymnasters rep. Danmark i Tumbling, Bulgarien                             5.000

Svendborg Skyttekreds, Talentudvikling Søren M. Hansen i 2014                        4.000

GOG Håndbold, Ungdom uoff. DM slutspil U 12 piger                                            5.000

GOG Håndbold, Ungdom uoff. DM slutspil U 10 piger                                            5.250

tildeling af midler i 2013 150 talenter udbetaling ca. kr.                                          150.000

                

7. Nyt fra Forvaltningen

Der er organisations- og omstrukturering i Kultur og Fritidsafdelingen, Peter Larsen vil derfor ikke fremtidig være til stede ved SIS bestyrelsesmøder.

Peter rettede en tak for vort samarbejdet gennem de mange år.

 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Godkendt ny klub – Vandhundene Sydfyn – fra Ollerup/Skerninge.

Jan gav en bred orientering om nuværende opgaver. Vi har er godt med i forhold til fysiske faciliteter i Svendborg jvfr. DIF- Undersøgelsen. Der er til gengæld sparet i på tilskudsområdet, hvilket giver store økonomiske udfordringer. Folkeoplysningsudvalget indkalder foreningerne i ”faggrupper” til en generel drøftelse af foreningsidrætten i Svendborg Kommune.

DIF-undersøgelsen viser bl.a. at der er stigning i antal af foreningsmedlemmer, medens det på landsplan er faldende.

 

9. Åben  for tilføjelser

Ingen

 

10. Meddelelser

Der er ønske om, at organisation og strukturændringen i Svendborg Kommune kommer ud til foreningerne, så klubberne fremover ved, hvor de skal rette henvendelse.

 

11. Eventuelt

Der er interesse for, at Landsstævnet igen kommer til Svendborg.

 

Næste møde onsdag den 29. januar 2014 – sted aftales senere.

 

 

Referat

Ib Oldrup