Bestyrelsesmøde i SIS  tirsdag den 27. august 2013 i Svendborg Golf Klub kl. 16,30.

 

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Jan Find Petersen, Anders Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Michael Jensen, Birgit Sørensen, Peter Larsen, Charlotte Troensegaard og Niels Kildelund.

Afbud: Herdis Linde Jensen

 

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, tilføjelse punkt 10 – Ansøgningsmateriale fra Nordeafonden

 

2. Anlægsprojekter 2013

Nye anlægsprojekter lægges ind på den nye hjemmeside af Kultur/Fritidsafdelingen, og efterfølgende tages med som punkt på SIS-møderne. Anlægsprojektlisterne 1 og 2. prioritet vil fremover være opdateret på SIS-hjemmesiden.

Peter Larsen orienterede om nye projekter på vej

 

3. Talentpuljen:

Mindre redaktionelle ændringer foretaget på ansøgningsblanketten til Talentpuljen og  beskrivelse for penge fra Talentpuljen. Siderne er blevet mere informative. Godkendt af bestyrelsen.                       

 

4. Hjemmesiden

Fuld tilfredshed med den nye hjemmeside også fra brugerne

Til daglig Admistration:

Ib Oldrup: Ændringer foreningerne

Jan Find Petersen:  Nyheder m.v.

Jacob Just: Facebook

Anders Jensen: Systemerne

 

Udbetaling af talentpuljemidler forudsætter indsendelse af en beskrivelse af projektets afvikling.

 

Facebook er nu aktiveret og invitationer hertil udsendes af Jacob Just.

 

Svendborg Kommune kan gennem hjemmesiden komme med idrætsrelevante info til klubberne – godkendt af bestyrelsen – når det vedrører vor foreningsområde

 

Kort drøftelse omkring systemet.

 

5.Vælgermødet den 11. november kl. 19,00 – Borgerforeningen

Anders Jensen indkalder snarest udvalget for planlægning af mødet

Accept på deltagelse: Curt Sørensen og Lars Erik Hornemann, ordstyrer Troels Mylenberg

Det færdige oplæg for aftenens forløb, præsenteres på SIS bestyrelsesmødet den 21.oktober

 

6. Nyt fra Forretningsudvalget

Behandling af ansøgninger:

Svendborg Sund Sejlklub, HobieCat 16 Daniel og Nicolaj Bjørnholt         kr. 7.500,-

GS Gudme, Power Tumbling Kasper Alexander Møller                            kr. 2.000,-

Svendborg Gymnastikforening, Power Tumbling Johanne Lassen Nørby  kr. 3.000,-

Svendborg Sund Sejlklub, Optimist Niclas Boserup                                kr. 2.500,-

Svendborg Svømmeklub, årgangssvømmere til DM – 4 prs. X kr. 750,-  kr. 3.000,-

SFB, U 15 Hold turnering i Spanien                                                     kr. 30.000,-

 

Ansøgning Lånekassen:

kr. 75.000,- til Egense/Rantzausminde Idrætsforening o/løbetid 5 år – Godkendt

Tilsagn gives til kunststofbane – udbetales når det er effektueret

 

7. Nyt fra Forvaltningen

Fremadrettet omlægning af arbejdsopgaver i Afdelingen betyder, at Peter Larsen alene deltager fremover. Gav kort orientering omkring nuværende opgaver

SIS bestyrelsen vil gerne have afdelingschef Morten Refskou med på et SIS-møde engang om året

 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Næste møde i udvalget torsdag den 29. august.

Jan Find har holdt møde med Curt Sørensen vedr. procedurer for høring/orientering i f.b.m. Gudme Hallernes udbygning.

 

9. Ipad

Nye Ipads blev udleveret til de bestyrelsesmedlemmer der havde bestilt. Husk den kun er til låns og skal tilbageleveres SIS ved udtrædelse af bestyrelsen. Da ikke alle kunne få adgang til internettet, vil der på næste møde igen blive en gennemgang for arkivering og brug af ipad i bestyrelsesregi.

 

10. Åben for tilføjelser

Nordeafonden/Kulturministeriet giver mulighed for ansøgning af midler til breddeidrætten i kommunen – ordningen løber fra 2014 -2016.

SIS er positiv indstillet for at Svendborg Kommune tager initiativ og undersøger et muligt relevant projekt. Ansøgningsfrist senest 1. oktober 2013

 

11. Meddelelser

Ingen

 

12. Eventuelt

Ingen

 

Næste møde mandag den 21. oktober kl. 17,00 i det nye SG-hus (hvis det er muligt)

 

Referat

Ib Oldrup