Bestyrelsesmøde i SIS, tirsdag den 1. april 2014 i Rådhuskantinen

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen,  Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Jan Find Petersen, Per Nielsen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen,  Michael Jensen, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund, Henning Vigsø

 

Afbud:  Ove Boenæs

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Tilføjet punkt 5.a. Nyt fra Folkeoplysningen

 

2. Konstituering iflg. vedtægterne

  

Valg Bestyrelsesmødet den 1.april 2014
Formand Peter Bang
1. næstformand Erik Jørgensen
2. næstformand Preben Juhl Rasmussen
Kasserer Ove Boenæs
Sekretær Ib Oldrup
Folkeoplysningsudvalget Jan Find   Petersen, Preben Rasmussen.  Birgit   Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Herdis Linde Jensen
Haludvalg Erik Jørgensen, Birgit SørensenSuppleant Herdis   Linde Jensen
Ide’ udvalg – Idrætspriser Anders Jensen, Ib Oldrup, Niels Kildelund Charlotte   Troensegaard, Birgit Sørensen
Uddannelsesudvalg p.t. ikke aktiv
Informationsudvalg Anders   Jensen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen
Svendborg Vandrehjem Ove Boenæs
DIF-valgforsamling Peter Bang, Erik Jørgensen
Udvalg vedr. Idrætspolitik Erik Jørgensen, Birgit Sørensen,Peter BangJan Find Pedersen
Idrættens ønskeliste Bestyrelsen
Receptioner Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen
Eliteråd Niels Kildelund
Grønne   Områder Michael Jensen, Jørn Hansen

 

3. Evaluering efter Repræsentantskabsmødet

Tilfredshed med mødet, dog vil der også fremover ses på formen, mødet afholdes under.

Udvalget vil inden 1.7. afholde et møde omkring den fremtidige afholdelse

 

4. Mødedatoer i 2014     

                   Tirsdag, den 6. maj

                   Torsdag, den 19. juni

                   Mandag, den 25. august

                   Tirsdag, den 7. oktober

                   Onsdag, den 12. november

                   Torsdag, den 4. december

 

5. Nyt fra Forvaltningen

Sportsområdet arbejder med projekt ungdoms-OL i 2015

Sportsområdet oprettet praktisk videncenter og tilbyde kurser

Orientering omkring udviklingen i partnerskab skole/foreninger/idrætsforeninger

 

5a. Nyt Fra Folkeoplysningen

Ny forening godkendt, Svendborg MMA

SIS tager kontakt for indmeldelse SIS

Udvalget arbejder med oprettelse af pulje til samarbejde og partnerskaber

Medlemstilskud for klubberne i 2014 bliver kr. 119,00

En del ansøgninger om fremtidig lokaletilskud

 

6. Nyt fra Forretningsudvalget

Fremkommet 1 ansøgning, behandles på næste møde

Indbudt til formandsmøde i næste uge

 

7. Åben for tilføjelser

ingen

 

8. Meddelelser

EJ. Møde i Haludvalget – ekstraordinært bevilget 5 mill. Behovet stort.

Udsendt Nyhedsbrev til klubberne – nøglepersoner/andre ledere også fremtidig breve fra SIS

Afventer tilbagemelding fra klubberne

 

9. Eventuelt

I anledning af rund fødselsdag, gave til Anders Jensen

 

Næste møde tirsdag den 6. maj i Thurø Sejlklubs lokaler

 

Referat

Ib Oldrup