Bestyrelsesmøde i SIS, torsdag den 27. februar 2014 i Vester- Skerninge – Hallen

 

Til stede: Erik Jørgensen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Jan Find Petersen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Birgit Sørensen, Jørn Hansen, Michael Jensen

Henning Viksø

 

Afbud: Peter Bang, Preben Juhl Rasmussen, Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund, Per Nielsen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

 Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab 2013

Ove Boenæs forelagde regnskab for Samvirket og Lånekassen og gav en forklaring til de enkelte poster.  Ingen bemærkninger

Samvirkets større udgifter for 2013 skyldes årets større aktivitetsniveau, dels til kursus og indkøb IT-udstyr.

Lånekassen regnskab viser at der stadig er mulighed for lån til klubberne op til ca. tkr. 300

i alt, max pr. klub 75.000

 

3. Repræsentantskabsmødet 12. marts 2014

Bestyrelsen blev orienteret planlægningen og forløbet af opgaven.

De bestyrelsesmedlemmer der er på valg – genopstiller

OK med Kaj Kruse som dirigent

Aftaler med Jesper Worre og Jan Pytlick er på plads

 

4. Ansøgning til lånekassen

Tved Boldklub ønskede et lån på kr. 60.000,- godkendt

 

5. Hjemmesiden

Klubbernes brug af hjemmesiden forløber planmæssigt.

Jvfr. tidligere godkendelse bliver der foretaget ændring med ny foreningsdatabase                                          

Mindre stigning på antallet af brugere på facebook.

 

6.Nyt fra forretningsudvalget

DIF indkalder til møde i Vejle den 22. marts omkring skolernes inddragelse af foreninger i idrætten. SIS forsøger at deltage.

Ingen ansøgninger til Talentpuljen

 

8.Nyt fra forvaltningen

Henning Viksø orienterede nærmere omkring den fremtidige åbne folkeskole med inddragelse af foreningslivet/idrætten.

Omstruktureringen i organisationen i Kultur- og Fritidsområdet, med fordeling 3 steder, i Idrætscentret(kommunens ejendommen og arealer Peter Larsen og Brian)

Biblioteket (Forvaltningen – Åse med Folkeoplysningen)

Fritidsdelen/Sportsdelen i nuværende lokaler

Klubberne har været usikre med tlf. kontakt, det anbefales fremover at bruge

tlf. 62 23 30 40  

 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Efter ansøgning.

Thurø Sejlklub bevilget kr. 15.000 til indkøb af joller i forbindelse med ungdomsprojekt.

Sommerferieaktiviteter – 11 idrætsforeninger deltager. Samlet anvendes kr. 162.000 til sommerferieaktiviteterne.

 

 

9. Åben for tilføjelser

Ingen

 

10. Meddelelser

Ingen

 

11. Eventuelt

 

Næste møde – aftales efter Repræsentantskabsmødet.

Referat

Ib Oldrup