Talentpuljen - retningslinjer

Talentpulje for børn og unge under 25 år

Retningslinjer:

Et ungdomstalent er en atlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren udviklet på baggrund af medfødt potentiale og som kontinuerligt er aktiv i et idrætsmiljø med målrettet træning og konkurrence.

Talentets aktivitet skal samlet sandsynliggøre en langsigtet udvikling til seniortalent på højeste nationale niveau eller højere.

SIS´s talentpulje er skabt som et økonomisk tilbud til de talentfulde unge aktive, hvor SIS i samspil med de aktive/træner/klub forsøger at optimere på den idrætslige udvikling, så man sammen arbejder hen mod opfyldelse af den aktives fulde potentiale.

Sådan kommer man i betragtning til støtte:

Ansøgningen skal fremsendes af klubben/foreningen.

Som enkeltpers0n: Ansøgningen skal beskrive ansøgerens aktuelle idrætslige formåen og status og indeholde omtale af den/de forestående aktivitet og hvilken mulighed, der ved deltagelse er for at opnå forbedrede resultater.

Som hold: Ansøgningen skal beskrive holdets aktuelle idrætslige formåen og status og indeholde omtale af den/de forestående aktivitet og hvilken mulighed det giver holdets udøver at udvikle deres videre udviklingspotentielle.

  • Budget skal vedlægges ansøgningen, herunder opdelt i deltagelse, transport, ophold, forplejning og evt. andre udgifter.
  • Ansøgningen fremsendes til SIS´s kasserer.
  • Benyt ansøgningsformular som findes på SIS´shjemmeside.
  • Efter SIS´s behandling af ansøgningen fremsendes svar/tilsagn til klubben og endelig udbetaling sker efter fremsendelse af dokumentation for deltagelse og afholdelse af udgifter til SIS´s kasserer.
  • Der kan ske reduktion i tilsagte støtte hvis grundlaget for støtte er ændret.
  • Støtten udbetales til/overføres til klubben/foreningen.
  • Ansøgningen skal være fremsendt til SIS, inden deltagelse eller inden projektet starter.
  • Kun i ganske særlige tilfælde kan ansøgningen imødekommes – hvis den fremsendes efter deltagelse eller projektets afslutning.
  • For at modtage Talentmidler kræves, at idrætsudøveren er aktivt medlem af en SIS-godkendt idrætsforening.

Talentbegrebet ændret og vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. august 2022.