Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
udvalg foto

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i SIS 2018

Der indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Svendborg Idræts Samvirke

Mandag den 19. marts 2018 kl. 18,00 på Svendborg Rådhus i kantinen – indgang C. 4 sal.

 

Program:

 

Kl. 18,00 – 18,45 spisning

Kl. 18,45 – 20,00 Repræsentantskabsmøde

Kl. 20.00 – 21,00 Indlæg fra borgmester Bo Hansen, projektledere Jesper Bertelsen og Martin Brems Svendborg Sportsfestival samt Mikkel Harritslev L21

 

 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Forslag til kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

·         Valg af 7 medlemmer for 2 år:

 

·         Ove Boenæs, Svendborg Sunds Sejlklub – Villig til genvalg.

·         Herdis L. Jensen, Svendborg Taek Wondon Klub – Villig til genvalg

·         Birgit Sørensen, Ollerup Gymnastikforening  –  Villig til genvalg

·         Charlotte Troensegaard, Svendborg Tennisklub  – Villig til genvalg

·         Jakob Kramer, Svendborg Gymnastikforening  – Villig til genvalg

·         Michael Jensen, SfB  – Opstiller ikke

·         Michael Bisbo, Tved Boldklub – Opstiller ikke

 

7. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant:

 

·         Peter Bang og Jørgen Nielsen, villige til genvalg.

·         Revisorsuppleant:

·         Frank Müller-Bøgh, villig til genvalg.

 

8. Eventuelt.

 

Ad dagsordenens pkt. 5

 

Bestyrelsen indstiller ændringsforslag til vedtægterne

 

§ 1: Navnet Svendborg Idræts Samvirke ændres til Sport og Idræt i Svendborg (De tre bogstaver SIS bibeholdes derved)

 

§ 8: Valg til Bestyrelse:

Efter valg til bestyrelsen tilføjes:

”og valg af 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år”

 

 

Af hensyn til spisning bedes tilmelding med angivelse af navn og forening sendes senest:

Onsdag den 14. marts 2018 på kontakt@sis-svendborg.dk

 

Vel mødt til en spændende aften om idrætten i Svendborg.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i SIS

 

Driftregnskab 2018

SIS-Driftregnskab 2018-2