Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Indkaldelse til repræsentantskabs-møde

 

Til medlemsforeningerne af SIS

Den 10. februar 2015

Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde

 

mandag, den 16. marts 2015

 

hos Svendborg Kommune, indgang G på Ramsherred. (mødelokale 5 på 2. sal)

 

Kl. 18.00: Repræsentantskabsmøde (starter med spisning)

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag til kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg – (valgliste vedlagt)
  7. Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisorer og 1 suppleant
  8. Eventuelt

 

Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger således:

Foreninger med 1 – 100 aktive medlemmer:                 1 repræsentant

Foreninger med 101 – 200 aktive medlemmer:             2 repræsentanter

Foreninger med over 200 aktive medlemmer:               3 repræsentanter

En forening har samme antal stemmer på repræsentantskabsmødet, som det antal repræsentanter foreningen er berettigede til at møde med under repræsentantskabsmødet.

Møder der færre repræsentanter for en forening end foreningen er berettiget til, er den eller de mødte stemmeberettigede for de stemmer, foreningen har.

 

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til kontakt@sis-svendborg.dk.

Forslag der ønskes forelagt repræsentantskabsmødet til behandling, skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2015.

 

Det reviderede regnskab for SIS og Lånekassen fremsendes senere.

 

NB. Vi får besøg af borgmester Lars Erik Hornemann og udvalgsformand Henrik Nielsen

 

Med venlig hilsen

Peter Bang