Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Nissepige

Referat af bestyrelsesmøde i SIS – 17.11.2021

 

Referat af SIS møde (på Teams) onsdag d. 17.11.2021 kl. 17.00- 18.30.

 

Deltagere: Karin Olsen, Brian Lorenzen, Ib Oldrup, Bente Skytte, Jens Pedersen, Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Henrik Dyrebjerg, Jan Find Petersen, Jens Myrup Thomsen og Charlotte Troensegaard.

Afbud: Birgit S. Sørensen, Heidi Bruun, Herdis Linde Jensen, Jacob Kramer, Rico Busk

 1. Dagsorden blev godkendt
 2. Referat af SIS bestyrelsesmøde 29.09.2021, godkendt
 3. Repræsentantskabsmøde 1.11.2021. Når referat er underskrevet af dirigent Peter Bang og formand for SIS, bliver det rundsendt.

Næste ordinære repræsentantskabsmøde forventes afviklet i marts 2022, såfremt corona situationen tillader dette.

 1. Der var intet nyt fra formanden, som har været ramt af corona.

Tillykke fra SIS til Jan Find Petersen med de 75 år.

 1. Nyt fra FOU v. Jan Find Petersen
 2. Tved Motionscykelklub er godkendt som folkeoplysende forening
 3. Der er afsat 700.000 kr til udvendig vedligehold af klubhuse, foreningerne betaler selv 20 % af deres projekt, følgende klubber har fået støtte:

Svendborg Roklub, Thurø sejlklub, Lunde SG og I, Svendborg golfklub, Hesselager forenede sportsklubber. Der er uddelt kr 261.000, sv. t. hvad der ca. bliver tilført budget 2022, hvilket betyder, at der også i 2022 vil være mulighed for at søge til de ekstra bygninger, som beskrevet ved ansøgningen for nov. 2021.

FOU afholder nyt møde 18.11.2021.

 1. Jens Myrup Thomsen vil på mødet redegøre for kommuneundersøgelsen.
 2. SG har søgt Fokuspuljen til fastholdelse af medlemmer
 3. Svømmeklubbens ansøgning om familiesvømning er trukket tilbage, men man vil nu ansøge om en ny forsøgsperiode
 4. SPULT, i den nuværende finansieringsform ophører SPULT 30.6.2022.

Dette betyder, at der skal findes nye financieringsformer fra denne dato. Karin Olsen og Jan Find undersøger mulighederne.

SPULT står for følgende 6 arrangementer:

¤         SPULT to go

¤         SPULT skoleevent 23. – 25. maj 2022

¤         Katapult ( unge iværksættere )

¤         5700 Summer, kulturfestival, der bevæger sig

¤         SPULT netværk

¤         SPULT – power by SPULT

 

”Glimt”, en gruppe med lokale kunstnere, Annette Bøtter og Jens Kock, hvor der er connection mellem sport / idræt / kunst

Der er udarbejdet et puljekatalog med 8 forskellige puljer.

Der skal etableres et fælleskab.. også efter Landstævnet 2022

 1. Fokuspuljen, til det folkeoplysende område, hvor der er nye tendenser.

Temaer kunne f.x. være ”Kærlighed til trænerne”… dem som måske ikke får så meget opmærksomhed, men gør et godt job i dagligdagen.

Der skal måske også sættes mere focus på holdlederne, som står i skyggen af trænerne.

 1. Facilitetsprocessen v. Jens Myrup Thomsen.

Der afholdes møde i Bølgen 14.12.2021 19.00-21.00, med deltagelse af SIS – haludvalg og FOU og ansøgere til faciliteter for budget 2022, hvor man kan drøfte processen, justere denne og den vil så blive fremlagt for det nye Kultur og Fritidsudvalg i januar 2022.

 1. Eliterådet, intet nyt
 2. Store Haludvalg, der har ikke været afholdt møde siden sidst
 3. Talentpuljen v. Ove Boenæs. Der er tre ansøgere fra badmintonklubben, der ydes støtte til alle tre.

Retningslinjer for Talentpuljen fremover skal drøftes på næste SIS møde

 1. Prisfesten v. Karin Olsen.

Festen afholdes 15. 1 2022 i ”Koncerten” i Ollerup, der kan max være 350 deltagere.

FU indstiller 3 kandidater fra hver gruppe: leder, talent og forening.

Landsstævne 22, der er en pulje til kulturelle indslag til L 22.

Det er vigtigt at bibeholde fællesskabet efter L 22.

Nyvalgte FOU- medlemmer og suppleanter skal godkendes af byrådet og tiltræder 1.1.2022

Et planlagt ”Inspirationskursus” 18.11. 2021 aflyst p. gr.a. manglende tilslutning

På næste møde skal vi have en præsentationsrunde for de nye medlemmer af SIS,

Herdis, Anders og Brian.

 1. Datoer for ny møderække fastlægges af FU, når vi kender mødedatoer for FOU

 

 

Referat v. Charlotte, 22.11.2021