Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 07.10.2014

Referat af:

 

Bestyrelsesmøde i SIS tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 17,00 i Svendborg Vandrehjem

 

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen,  Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Michael Jensen, Elise Hansen

 

Afbud: Niels Kildelund

 

Fraværende: Anders Jensen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Talentpuljen

Drøftelse omkring de nuværende regler og vilkår for udbetaling, der ses igen på teksten i ansøgningen på penge fra Talentpuljen, for at opnå størst smidighed overfor foreningerne.

Jan Find orienterede omkring henvendelse fra forening om mulighed for at få tilskud til kurser arrangeret af foreningen selv, således at man inviterede andre foreninger med samme idrætsgren til at deltage. Der kommer et oplæg til behandling på kommende møde.

Der er modtaget brev omkring tilbud på foreningsudvikling, det drøftes efterfølgende i Forretningsudvalget om der er behov.

 

3. Møde med foreningerne

SIS vil gerne aftale fællesmøde sammen med Folkeoplysningsudvalget og Forvaltningen

Præsentation af det elektroniske bookingsystemet til lokaleleje med flere emner. Mødeafholdelse sidst i januar 2015

 

4. Ansøgning Lånekassen

Vester Skerninge Tennisklub lån 75.000 o/6 år, anlægsopgaver i forbindelse med klubfaciliteter

bevilget.

Alle nuværende låneaftaler med klubberne overholdes.

 

5. Idrætspriser/sportslørdag

Elise redegjorde for oplægget til et møde den 14. oktober med politikerne med 4 forslag til afholdelse af de fremtidige idrætsprisarrangementer..

Sportslørdag i Odense først i januar måned, vil gerne have SIS Svendborg med i arrangementet, herunder bidrage med kr. 15.000,-.Efter drøftelse i bestyrelsen var der enighed om, at SIS ikke bidrager med midler til afholdelse af Sportslørdag

 

6. Nyt fra forretningsudvalget

Ansøgninger fra Talentpuljen:

Thurø Sejlklub DM i 29-ere                                                    kr. 2.500,-

Thurø Sejlklub DM i DS 37                                                       kr. 2.500,-

 

 

7.  Nyt fra Forvaltningen

Tiltag med ny hjemmeside med bl.a. booking-stystemet

Implementering af fritidspas vil være i januar 2015

Præsenterede ”BROEN” Svendborg, der kan hjælpe med midler til familier/børn der har behov for dette

 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Regnskab for Kursus- og  Talentpuljen 2013 er godkendt i Folkeoplysningsudvalget. De opsparede midler overført til næste år.

JF gav orientering om tildelte midler fra Folkeoplysningsudvalget

Restbeløb fra Årets Idrætskommune-midler på kr. 25.000 mangler endnu at blive fordelt. Erling Johansen fra Folkeoplysningsudvalget og repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse undersøger om Ungdomsskolen kan lave et projekt omkring idrætsmuligheder for skolens elever.

 

9. Åben for tilføjelser 2 nye klubber

Tankefuld Rideklub

Festlig Pardans

Optaget i SIS.

 

10.Meddelelser og eventuelt – SIS julemødearrangement

Charlotte Troensegaard og Birgit Sørensen tager sig af dette – vil blive den 4. december

 

Næste møde onsdag den 12. november.

 

Referat

Ib Oldrup